02
05 2019
724

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

Ești contabil și vrei să avansezi în carieră? Te-ai plictisit de SNC-uri? Dorești să-ți multiplici performanțele? Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS? Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Ce obții?
 • Calificare internațională și creștere profesională
 • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită!”
 • Experiența altor companii în IFRS
 • Exemple din business-ul local și internațional
 • Networking calitativ
 • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager financiar, Expert financiar.
Program: Data: 20 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
 • Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova.
 • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
 • IAS 1 - Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
 • IAS 8 - Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori.
 • IAS 27 - Situaţii financiare individuale.
 • IAS 24 - Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate.
Data: 21 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante
 • AS 16 - Imobilizări corporale
 • IAS 38 - Imobilizări necorporale
 • IAS 36 - Deprecierea activelor
. Data: 22 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante
 • IAS 40 - Investiţii imobiliare
 • IFRS 5 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte.
Data: 23 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare ale informaţiilor
 • IFRS 9 - Instrumente financiare
 • IAS 2 - Stocuri
Data: 24 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 Recunoașterea veniturilor
 • IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții
Data: 27 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15.
Data: 28 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IAS 21 - Efectele variației cursurilor de schimb valutar
 • IFRIC 22 - Tranzacții valutare și contraprestații în avans
. Data: 29 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IAS 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
 • IAS 37 - Provizioane, datorii contingente si active contingente
 • IAS 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare
 • IAS 23 - Costurile îndatorării
Data: 30 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IFRS 16 - Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz.
 • Data: 31 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • Aspecte privind situaţiile financiare consolidate
 • IFRS 10 - Situaţii financiare consolidate
 • IAS 28 - Investiţii în entităţi asociate si asocieri în participaţie
 • IFRS 12 - Prezentarea intereselor în alte entităţi
Înregistrare Formator Marcela Dima - doctor in economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaţionale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate - IFRS, SNC, fiscalitate și audit. Investiție: 249 Euro Data: 20 - 31 mai 2019 (luni-vineri), Ora 13:00 - 17:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.