02
05 2019
333

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

Ești contabil și vrei să avansezi în carieră?
Te-ai plictisit de SNC-uri?
Dorești să-ți multiplici performanțele?
Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?

Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară.

Ce obții?
 • Calificare internațională și creștere profesională
 • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită!”
 • Experiența altor companii în IFRS
 • Exemple din business-ul local și internațional
 • Networking calitativ
 • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager financiar, Expert financiar.

Program:

Data: 20 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
 • Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova.
 • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
 • IAS 1 — Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
 • IAS 8 — Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori.
 • IAS 27 — Situaţii financiare individuale.
 • IAS 24 — Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate.

Data: 21 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
 • AS 16 — Imobilizări corporale
 • IAS 38 — Imobilizări necorporale
 • IAS 36 — Deprecierea activelor
.

Data: 22 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante

 • IAS 40 — Investiţii imobiliare
 • IFRS 5 — Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte.

Data: 23 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare ale informaţiilor

 • IFRS 9 — Instrumente financiare
 • IAS 2 — Stocuri

Data: 24 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Recunoașterea veniturilor

 • IFRS 15 — Venituri din contracte cu clienții

Data: 27 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IFRS 15 — Venituri din contracte cu clienții — continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15.


Data: 28 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IAS 21 — Efectele variației cursurilor de schimb valutar
 • IFRIC 22 — Tranzacții valutare și contraprestații în avans
.

Data: 29 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IAS 20 — Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
 • IAS 37 — Provizioane, datorii contingente si active contingente
 • IAS 10 — Evenimente ulterioare perioadei de raportare
 • IAS 23 — Costurile îndatorării

Data: 30 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • IFRS 16 — Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 — studii de caz.


 • Data: 31 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
 • Aspecte privind situaţiile financiare consolidate

 • IFRS 10 — Situaţii financiare consolidate
 • IAS 28 — Investiţii în entităţi asociate si asocieri în participaţie
 • IFRS 12 — Prezentarea intereselor în alte entităţi

Înregistrare

Formator
Marcela Dima — doctor in economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaţionale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate — IFRS, SNC, fiscalitate și audit.

Investiție: 249 Euro
Data: 20 — 31 mai 2019 (luni-vineri),
Ora 13:00 — 17:00;
Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția);
Tel. 078693000;
Email: contabil@pro-active.md;
Web: www.pro-active.md;
Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.