14
05 2019
407

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

  • Ești contabil și vrei să avansezi în carieră?
  • Te-ai plictisit de SNC-uri?
  • Dorești să-ți multiplici performanțele?
  • Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?

Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară.

Ce obții?
  • Calificare internațională și creștere profesională
  • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită”
  • Experiența altor companii în IFRS
  • Exemple din business-ul local și internațional
  • Networkig calitativ
  • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: director financiar, manager financiar, expert financiar
.

Program:

Data: 20 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova.
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• IAS 1 — Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS 8 — Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori.
• IAS 27 — Situaţii financiare individuale.
• IAS 24 — Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate.

Data: 21 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
• IAS 16 — Imobilizări corporale
• IAS 38 — Imobilizări necorporale
• IAS 36 — Deprecierea activelor.

Data: 22 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
• IAS 40 — Investiţii imobiliare
• IFRS 5 — Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte.

Data: 23 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare ale informaţiilor
• IFRS 9 — Instrumente financiare
• IAS 2 — Stocuri

Data: 24 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Recunoașterea veniturilor
• IFRS 15 — Venituri din contracte cu clienții

Data: 27 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 15 — Venituri din contracte cu clienții — continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15.

Data: 28 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
• IAS 21 — Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC 22 — Tranzacții valutare și contraprestații în avans.

Data: 29 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
• IAS 20 — Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS 37 — Provizioane, datorii contingente şi active contingente
• IAS 10 — Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS 23 — Costurile îndatorării

Data: 30 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 16 — Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 — studii de caz.

Data: 31 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00
Aspecte privind situaţiile financiare consolidate
• IFRS 10 — Situaţii financiare consolidate
• IAS 28 — Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie
• IFRS 12 — Prezentarea intereselor în alte entităţi

Înregistrare

Formator
Marcela Dima — doctor in economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaţionale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate — IFRS, SNC, fiscalitate și audit.

Investiție: 249 euro
Data: 20 — 31 mai 2019 (luni-vineri),
Ora 13:00 — 17:00;
Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția);
Tel. 078693000;
Email: contabil@pro-active.md;
Web: www.pro-active.md;
Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.