14
05 2019
721

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

  • Ești contabil și vrei să avansezi în carieră?
  • Te-ai plictisit de SNC-uri?
  • Dorești să-ți multiplici performanțele?
  • Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?
Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Ce obții?
  • Calificare internațională și creștere profesională
  • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită”
  • Experiența altor companii în IFRS
  • Exemple din business-ul local și internațional
  • Networkig calitativ
  • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: director financiar, manager financiar, expert financiar
. Program: Data: 20 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare a informaţiilor • Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova. • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. • IAS 1 - Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor • IAS 8 - Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori. • IAS 27 - Situaţii financiare individuale. • IAS 24 - Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate. Data: 21 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante • IAS 16 - Imobilizări corporale • IAS 38 - Imobilizări necorporale • IAS 36 - Deprecierea activelor. Data: 22 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante • IAS 40 - Investiţii imobiliare • IFRS 5 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte. Data: 23 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare ale informaţiilor • IFRS 9 - Instrumente financiare • IAS 2 - Stocuri Data: 24 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Recunoașterea veniturilor • IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții Data: 27 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 • IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15. Data: 28 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 • IAS 21 - Efectele variației cursurilor de schimb valutar • IFRIC 22 - Tranzacții valutare și contraprestații în avans. Data: 29 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 • IAS 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale • IAS 37 - Provizioane, datorii contingente şi active contingente • IAS 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare • IAS 23 - Costurile îndatorării Data: 30 mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 • IFRS 16 - Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz. Data: 31 mai 2019; ora: 13.00 – 17.00 Aspecte privind situaţiile financiare consolidate • IFRS 10 - Situaţii financiare consolidate • IAS 28 - Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie • IFRS 12 - Prezentarea intereselor în alte entităţi Înregistrare Formator Marcela Dima - doctor in economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaţionale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate - IFRS, SNC, fiscalitate și audit. Investiție: 249 euro Data: 20 - 31 mai 2019 (luni-vineri), Ora 13:00 - 17:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.