15
08 2019
234

Aplicarea IFRS - Provocări contabile

  • Ești contabil și vrei să avansezi în carieră
  • Te-ai plictisit de SNC-uri
  • Dorești să-ți multiplici performanțele
  • Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS

Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară.

Ce obții?
  • Calificare internațională și creștere profesională
  • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită!”
  • Experiența altor companii în IFRS
  • Exemple din business-ul local și internațional
  • Networkig calitativ
  • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager finaciar, Expert financiar.

Program:
1. Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în IFRS. Aplicarea IFRS în R. Moldova
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
• IAS1: Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS8: Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
• IAS27: Situații financiare individuale
• IAS24: Prezentarea informatiilor referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate

2. Imobilizări și active circulante
• IAS16: Imobilizări corporale
• IAS38: Imobilizări necorporale
• IAS36: Deprecierea activelor

3. Imobilizări și active circulante
• IAS40: Investiţii imobiliare
• IFRS5: Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte.

4. Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• IFRS9: Instrumente financiare
• IAS2: Stocuri

5. Recunoașterea veniturilor
• IFRS15: Venituri din contracte cu clienții

6. Recunoașterea veniturilor
• IFRS15: Venituri din contracte cu clienții — continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz)
• Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15

7. Operațiuni în valută
• IAS21: Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC22: Tranzacții valutare și contraprestații în avans

8. Alte operațiuni contabile
• IAS20: Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS37: Provizioane, datorii contingente și active contingente
• IAS10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS23: Costurile îndatorării

9. Leasing
• IFRS16: Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 — studii de caz.

10. Aspecte privind situațiile financiare consolidate
• IFRS10: Situatii financiare consolidate
• IAS28: Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație
• IFRS12: Prezentarea intereselor în alte entităţi

Înregistrare

Formator
Marcela Dima — doctor în economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internationale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale; peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate — IFRS, SNC, fiscalitate și audit.

Investiție: 249 Euro
Data: 16 — 27 Septembrie 2019 (luni-vineri),
Ora 13:00 — 17:00;
Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția);
Tel. 078693000;
Email: contabil@pro-active.md;
Web: www.pro-active.md;
Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.