18
10 2019
358

Aplicarea IFRS - provocări contabile

  • Ești contabil și vrei să avansezi în carieră
  • Te-ai plictisit de SNC-uri
  • Dorești să-ți multiplici performanțele
  • Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS
Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Ce obții?
  • Calificare internațională și creștere profesională
  • Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită!”
  • Experiența altor companii în IFRS
  • Exemple din business-ul local și internațional
  • Networkig calitativ
  • Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager financiar, Expert financiar.
Program: 1. Structura şi modul de prezentare a informaţiilor • Noţiuni de Introducere în IFRS. Aplicarea IFRS în R. Moldova • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare • IAS1: Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor • IAS8: Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori • IAS27: Situații financiare individuale • IAS24: Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate 2. Imobilizări și active circulante • IAS16: Imobilizări corporale • IAS38: Imobilizări necorporale • IAS36: Deprecierea activelor 3. Imobilizări și active circulante • IAS40: Investiţii imobiliare • IFRS5: Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte. 4. Structura şi modul de prezentare a informaţiilor • IFRS9: Instrumente financiare • IAS2: Stocuri 5. Recunoașterea veniturilor • IFRS15: Venituri din contracte cu clienții 6. Recunoașterea veniturilor • IFRS15: Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz) • Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15 7. Operațiuni în valută • IAS21: Efectele variației cursurilor de schimb valutar • IFRIC22: Tranzacții valutare și contraprestații în avans 8. Alte operațiuni contabile • IAS20: Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale • IAS37: Provizioane, datorii contingente și active contingente • IAS10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare • IAS23: Costurile îndatorării 9. Leasing • IFRS16: Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz. 10. Aspecte privind situațiile financiare consolidate • IFRS10: Situaţii financiare consolidate • IAS28: Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație • IFRS12: Prezentarea intereselor în alte entităţi Înregistrare Formator Marcela Dima - doctor în economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaţionale DiplFR; experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale; peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate - IFRS, SNC, fiscalitate și audit. Investiție: 249 euro Data: 4 - 15 noiembrie 2019 (luni-vineri), Ora 13:00 - 17:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 430, etaj 4 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.