09
11 2018
635

Aplicarea IFRS: provocări contabile

Ești contabil, dar vrei să avansezi în carieră?
• Te-ai plictisit de SNC-uri?
• Dorești să-ți multiplici performanțele?
• Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?


Ce mai aștepți? Participă la cursul #Proactive

Ce ratezi dacă nu vii la curs?
Calificare internațională și creștere profesională
— Salariu mai mare. Competențele se achită!
— Experiența altor companii
— Exemple din business-ul local și internațional
— Networkig calitativ
— Capacitatea de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager finaciar, Expert financiar
.

Program

Data: 3.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
• IAS 1 Prezentarea situţiilor afinanciare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
• IAS 27 Situatii financiare individuale
• IAS 24 Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate

Data: 4.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
• IAS 16 Imobilizări corporale
• IAS 38 Imobilizări necorporale
• IAS 36 Deprecierea activelor

Data: 5.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
• IAS 40 Investiţii imobiliare
• IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte

Data: 6.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• IFRS 9 Instrumente financiare
• IAS 2 Stocuri

Data: 7.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Recunoașterea veniturilor
• IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții

Data: 10.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții — continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15

Data: 11.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
• IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans

Data: 12.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
• IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente
• IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS 23 Costurile îndatorării

Data: 13.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 16 Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 — studii de caz

Data: 14.12.2018; ora: 13.00 – 17.00
Aspecte privind situatiile financiare consolidate
• IFRS 10 Situatii financiare consolidate
• IAS 28 Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație
• IFRS 12 Prezentarea intereselor în alte entităţi

Înregistrare.

Investiția: 249 Euro
Perioada: 3 — 14 Decembrie
Ora: 13.00 — 17.00
Persoana de contact: Cătălina 078693000, contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.