09
11 2018
991

Aplicarea IFRS: provocări contabile

Ești contabil, dar vrei să avansezi în carieră? • Te-ai plictisit de SNC-uri? • Dorești să-ți multiplici performanțele? • Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS? Ce mai aștepți? Participă la cursul #Proactive Ce ratezi dacă nu vii la curs? - Calificare internațională și creștere profesională - Salariu mai mare. Competențele se achită! - Experiența altor companii - Exemple din business-ul local și internațional - Networkig calitativ - Capacitatea de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager finaciar, Expert financiar. Program Data: 3.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare a informaţiilor • Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare • IAS 1 Prezentarea situţiilor afinanciare – Structura şi conţinutul situaţiilor • IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori • IAS 27 Situatii financiare individuale • IAS 24 Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate Data: 4.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante • IAS 16 Imobilizări corporale • IAS 38 Imobilizări necorporale • IAS 36 Deprecierea activelor Data: 5.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Imobilizări și active circulante • IAS 40 Investiţii imobiliare • IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte Data: 6.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Structura şi modul de prezentare a informaţiilor • IFRS 9 Instrumente financiare • IAS 2 Stocuri Data: 7.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Recunoașterea veniturilor • IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții Data: 10.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 • IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15 Data: 11.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 • IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar • IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans Data: 12.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 • IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale • IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente • IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare • IAS 23 Costurile îndatorării Data: 13.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 • IFRS 16 Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz Data: 14.12.2018; ora: 13.00 – 17.00 Aspecte privind situatiile financiare consolidate • IFRS 10 Situatii financiare consolidate • IAS 28 Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație • IFRS 12 Prezentarea intereselor în alte entităţi Înregistrare. Investiția: 249 Euro Perioada: 3 - 14 Decembrie Ora: 13.00 - 17.00 Persoana de contact: Cătălina 078693000, contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.