06
05 2021
350

Arhivarea și gestionarea documentelor în întreprinderile, organizațiile și instituțiile din Republica Moldova

Dorești să afli mai multă informație despre:
-  documentele care urmează a fi păstrate în cadrul întreprinderii / instituției;
- termenele de păstrare a documentelor privind protecția muncii, documentelor contabile și a altor documente de strictă evidență din întreprindere / instituție;
-  răspunderea pentru gestionarea incorectă a documentelor de arhivă;
- cine este responsabil pentru gestionarea documentelor întreprinderii și a documentelor care se păstrează în arhiva acesteia?

 

 

Program:
Partea I (1,5 ore)
1. Legislația națională în domeniul arhivelor de stat și arhivării documentelor;
2. Întreprinderea-entitate creatoare de documente. Principalele tipuri de documente;
3. Clasificarea documentelor și dosarelor în întreprindere:
- Organigrama: importanța acesteia în procesul de lucru cu documentele;
- Documente clasificatoare: Indicatoare, nomenclatoare, liste de clasificare ;
4. Păstrarea și utilizarea documentelor în instituție:
- Norme legale de păstrare;
- Avantaje, riscuri, soluții;
5. Termene (durata) de păstrare a documentelor;
6. Întrebări-răspunsuri.
Partea II(1,5 ore)
7. Efectuarea expertizei valorii documentelor:
-Activitatea Comisiei de Expertiză (CE)
-Ordonarea documentelor și sistematizarea dosarelor
8. Activitatea arhivei întreprinderii. Regulament (model);
9. Transmiterea documentelor la păstrare în arhivele de stat centrale, municipale sau raionale;
10. Valorificarea în instituție a documentelor arhivate. Eliberarea certificatelor de arhivă, a copiilor și extraselor etc.
11. Eliminarea (distrugerea) documentelor întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor;
12. Întrebări-răspunsuri.

 

Formator: Elena Frumosu, director Agenția Națională a Arhivelor
Detalii curs:
Când: 12 mai, ora 10:00-13:00
Locația: platforma ZOOM

Investiție:
800 MDL pana la 6 mai
950 MDL de la 7 mai

Pentru înregistrare completați formularul
 sau ne contactați la nr. de telefon: 069835556

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.