07
07 2021
256

Arhivarea și gestionarea documentelor în întreprinderile, organizațiile și instituțiile din Republica Moldova

Dorești să afli mai multă informație despre:
- Documentele care urmează a fi păstrate în cadrul întreprinderii / instituției;
- Termenele de păstrare a documentelor privind protecția muncii, documentelor contabile, și a altor documente de strictă evidență din întreprindere / instituție;
- Răspunderea pentru gestionarea incorectă a documentelor de arhivă;
- Cine este responsabil pentru gestionarea documentelor întreprinderii și a documentelor care se păstrează în arhiva acesteia

Program:
Partea I (1,5 ore)
1. Legislația națională în domeniul arhivelor de stat și arhivării documentelor;
2. Întreprinderea-entitate creatoare de documente. Principalele tipuri de documente;
3. Clasificarea documentelor și dosarelor în întreprindere:
- Organigrama: importanța acesteia în procesul de lucru cu documentele;
- Documente clasificatoare: Indicatoare, nomenclatoare, liste de clasificare ;
4. Păstrarea și utilizarea documentelor în instituție:
- Norme legale de păstrare;
- Avantaje, riscuri, soluții;
5. Termene (durata) de păstrare a documentelor;
6. Întrebări-răspunsuri.
Partea II(1,5 ore)
7. Efectuarea expertizei valorii documentelor:
- Activitatea Comisiei de Expertiză (CE)
- Ordonarea documentelor și sistematizarea dosarelor
8. Activitatea arhivei întreprinderii. Regulament (model);
9. Transmiterea documentelor la păstrare în arhivele de stat centrale, municipale sau raionale;
10. Valorificarea în instituție a documentelor arhivate. Eliberarea certificatelor de arhivă, a copiilor și extraselor etc.
11. Eliminarea (distrugerea) documentelor întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor;
12. Întrebări-răspunsuri.
Formator: Elena Frumosu - director al Agenției Naționale a Arhivelor

Detalii curs:
Când: 15 iulie, ora 10:00-13:00
Locația: platforma ZOOM
Investiție:
950 MDL 
Pentru înregistrare completați formularul  sau ne contactați la nr. de telefon: 069835556

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.