08
04 2021
441

Aspecte privind întocmirea situațiilor financiare în ONG pentru anul 2020. Particularitățile elaborării politicilor contabile, aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC “PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: Aspecte noi privind întocmirea situațiilor financiare în organizațiile necomerciale pentru anul 2020. Particularitățile elaborării politicilor contabile, aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2021.


Programul și  înregistrarea

Când: 20 aprilie 2021 (1 zi – 10 ore academice) 

Timpul desfășurării seminarului: I zi –9.30 - 15.00

Locul desfășurării: on-line, Grup în platforma SKYPE (grup unde ulterior vor fi furnizate informații utile pe parcursul anului 2021).

Tematica desfășurată a seminarului:

1. Studiu de caz și recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare pentru anul anul 2020 în ONG (bilanțului, situaţiei de venituri şi cheltuieli, situaţiei modificărilor surselor de finanţare, notei explicative).
2. Particularitățile elaborării Politicilor contabile și a planului de conturi de lucru în ONG pe anul 2021.
3. Aspecte noi aferente contabilității în ONG (mijloacele cu destinație specială, mijloacele desemnării procentuale, utilizarea mijloacelor din activitățile economice pentru finanțarea proiectelor, programelor, diferențele aferente procurării/ vînzării valutei străine, uzura OMVSD, anvelopele și acumulatoarele, veniturile anticipate, avansurile acprdate/primite, alte active etc.),
4. Particularitățile aplicării legislației fiscale și medicale în anul 2021 pentru ONG și completarea tabelului 1 al dării de seamă IPC 21 (asigurarea medicală, impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit la sursa de plată; alte impozite și taxe).
5. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

Lectori: 

  • Alexandru Nederița, doctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilității și raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.
  • Experți în domeniul fiscalității, asigurărilor medicale și sociale.

Costul seminarului pentru un participant (1 zile) – 950 lei.

OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă reducere de 20% (760 lei).

Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, precum și un Certificat de participare.


CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor Legii 287/2017, Indicațiilor metodice și SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.


Contacte:

  • Mihaela Lungu, metodist-asistent – tel: 069413644,
  • Elena Taban, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md , etaban@mail.ru

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.