12
10 2015
701

Atelier de lucru privind supravegherea activităţii de audit şi asigurarea calităţii

Atelierul de lucru al comunităţii de practică în domeniul standardelor de contabilitate şi audit (CPCA) ,,Supravegherea activităţii de audit şi asigurarea calităţii, de la stabilirea cerinţelor la implementare practică”, desfăşurat în perioada 8-9 octombrie 2015, a fost organizat de Centrul Băncii Mondiale pentru reforma raportării financiare (CRRF) în cadrul programului „Consolidarea activităţii de audit şi raportare în ţările Parteneriatului Estic” (STAREP), în scopul susţinerii ţărilor STAREP în eforturile lor de a crea cel mai bun şi cel mai potrivit regim de supraveghere publică, care va răspunde în modul cel mai eficace unei economii de afaceri moderne, rapide şi înalt dezvoltate.

În debutul evenimentului, Veronica Ursu, Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, a menţionat despre importanţa organizării acestui atelier în ţara noastră, dar şi despre sprijinul acordat şi deschiderea CRRF faţă de Republica Moldova.

Problemele care vor fi abordate, în cadrul acestui atelier, sunt importante pentru toate ţările participante, care se confruntă cu provocări similare în eforturile lor de a conforma sistemele de supraveghere a activităţii de audit şi asigurare a calităţii cu acquis-ul Uniunii Europene (UE). STAREP ne-a acordat asistenţă substanţială în sprijinirea procesului de reformă a activităţii de audit, prin consolidarea capacităţii experţilor noştri şi acordarea asistenţei tehnice. Noi vom continua reforma activităţii de audit cu obiectivul de a satisface cerinţele acquis-ului UE., a precizat Veronica Ursu.

Henri Fortin, şeful CFFR al Băncii Mondiale, a amenţionat că STAREP urmăreşte să încurajeze un dialog regional în domeniul activităţii de audit şi raportare financiară corporativă iar Moldova a demonstrat cu claritate angajamentul său faţă de realizarea obligaţiilor sale din cadrul Acordului de Asociere cu UE în acest domeniu, prin urmare deţine experienţă considerabilă care poate fi oferită colegilor din regiune.

Progres care merită apreciat, dar nu trebuie subestimate provocările rămase, cum ar fi reconceptualizarea funcţiei de supraveghere publică în conformitate cu acquis-ul UE, iar programul STAREP va continua să sprijine acest proces şi va continua colaborarea cu autorităţile şi specialiştii locali.

La eveniment au participat şi Alexander Kremer, Directorul de ţară al Băncii Mondiale în Moldova, Wicher Slagter, Şeful Secţiei Politice şi Economice a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi Gerhard Schaumberger, Şeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică, Ambasada Austriei la Chişinău.

Evenimentul respectiv oferă reprezentanţilor ţărilor participante, perspective juridice şi practice privind aranjamentele instituţionale şi activităţile principale ale funcţiei de supraveghere publică.

Totodată, acest atelier de lucru este o oportunitate pentru ţările STAREP de a examina modul în care ei îmbină reformele europene şi locale cu scopul de a dezvolta un regim nou de reglementare a auditorilor, care este deosebit de important pentru Georgia, Moldova şi Ucraina, ale căror Acorduri de Asociere cu EU le obligă să-şi alinieze legislaţia la acquis-ul UE.

Acest regim trebuie să servească necesităţilor companiilor de afaceri, ale angajaţilor şi partenerilor de afaceri ale acestora, dar şi să sporească certitudinea şi încrederea, care stă la baza dezvoltării afacerilor.

În cadrul atelierului de lucru s-a discutat şi despre constituirea unei organizaţii profesionale de contabilitate (OPC) solidă, care este rolul şi responsabilităţile acesteia, contribuţia posibilă a OPC la supravegherea publică şi asigurarea calităţii, cît şi condiţiile în care unele funcţii şi sarcini de supraveghere ar putea fi delegate OPC.

Menţionăm că, delegaţia din Moldova partajează aspectele principale ale reconceptualizării funcţiei de supraveghere publică, care este în prezent în curs de elaborare.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.