11
02 2019
776

Calculul, deducerea și achitarea TVA

Proactive vă invită la seminarul practic intitulat: Calculul, deducerea și achitarea T.V.A. Înregistrează-te aici La seminar afli despre: Legislația și baza documentară de calculare și deducere a sumei TVA; Aplicații practice de calculare, deducere și achitare a sumei TVA; Exemple concrete și tehnici care îți ușurează munca în acest domeniu; Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea. PROGRAM 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, deducere și achitare a sumei TVA. 2. Caracteristica generală a TVA. 3. Aspecte de calculare şi achitare a TVA. 4. Modul de calculare, achitare și reflectare în evidenţa contabilă a TVA. 5. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM. 5.1. Deducerea sumei TVA. 5.2. Reflectarea TVA în componența cheltuielilor şi/sau costurilor: - TVA legată de bunuri (servicii) care nu sunt folosite în scopuri de întreprinzător; - limitarea dreptului de deducere al sumelor TVA pentru unele cheltuieli suportate; - TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor; - aplicarea normelor privind deducerea sumei TVA aferentă întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din RM; - la casarea mijlocului fix cu o valoare contabilă neamortizată; - în cazul vânzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea contabilă; - TVA aferentă bunurilor lipsă, pierdute (furate); - TVA şi donaţiile. 6. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM - Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante. - TVA şi livrările scutite. - Calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile. - Modul de reflectare în Declarația TVA. 7. Particularităţile contabilității ajustării creanţelor şi datoriilor. - Consecinţele fiscale privind TVA. - TVA la acordarea reducerii de preţ. - Aspecte ale contabilităţii şi impozitării TVA ale operaţiunilor privind returnarea bunurilor. - Abordări practice privind evidenţa creanţelor compromise. - Restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare decontate (casate). 8. Particularităţile contabilităţii TVA, aferentă diferenţelor de sumă. 9. Particularitatile contabilitatii TVA aferenta bunurilor importate. Modul de reflectare în Declaraţia TVA. 10. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă bunurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA. 11. Modalitatea calcularii, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA. 12. Sesiunea "Întrebări/Răspunsuri" Acest seminar se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi: contabili, antreprenori, directori, studenți la economie, liberi profesioniști, etc. FORMATOR: RodicaDanii - Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SR;, Trainer PROACTIVE Consulting. Investiția: 1590 lei până la 21 februarie; 1790 lei după 21 februarie Înregistrează-te aici Data: 28 februarie 2019, ora 9:00 - 16:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.