19
06 2019
608

Calculul, deducerea și achitarea TVA

Proactive te invită la un seminar practic despre calculul, deducerea și achitarea TVA. Înregistrează-te aici La seminar afli despre: • Legislația și baza documentară de calculare și deducere a sumei TVA; • Aplicații practice de calculare, deducere și achitare a sumei TVA; • Exemple concrete și tehnici care îți ușurează munca în acest domeniu; • Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea. PROGRAM 1. Actele normative în vigoare care reglementează modul de calcul, deducere și achitare a sumei TVA. 2. Caracteristica generală a TVA. 3. Aspecte de calculare şi achitare a TVA. 4. Modul de calculare, achitare și reflectare în evidenţa contabilă a TVA. 5. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM. 5.1. Deducerea sumei TVA. 5.2. Reflectarea TVA în componența cheltuielilor şi/sau costurilor: - TVA legată de bunuri (servicii) care nu sunt folosite în scopuri de întreprinzător; - limitarea dreptului de deducere a sumelor TVA pentru unele cheltuieli suportate; - TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor; - aplicarea normelor privind deducerea sumei TVA aferente întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din RM; - la casarea mijlocului fix cu o valoare contabilă neamortizată; - în cazul vânzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decât valoarea contabilă; - TVA aferentă bunurilor lipsă, pierdute (furate); - TVA şi donaţiile. 6. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM - Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante. - TVA şi livrările scutite. - Calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile. - Modul de reflectare în Declarația TVA. 7. Particularităţile contabilității ajustării creanţelor şi datoriilor. - Consecinţele fiscale privind TVA. - TVA la acordarea reducerii de preţ. - Aspecte ale contabilităţii şi impozitării TVA ale operaţiunilor privind returnarea bunurilor. - Abordări practice privind evidenţa creanţelor compromise. - Restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare decontate (casate). 8. Particularităţile contabilităţii TVA, aferente diferenţelor de sumă. 9. Particularităţile contabilităţii TVA aferente bunurilor importate. Modul de reflectare în Declaraţia TVA. 10. Particularităţile contabilităţii TVA aferente bunurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA. 11. Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA. 12. Sesiune de "Întrebări/Răspunsuri" Acest seminar se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi: contabili, antreprenori, directori, studenți la economie, liberi profesioniști etc. FORMATOR: Danii Rodica - director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil-șef Geoship Company SR;, trainer PROACTIVE Consulting. Investiția: 690 lei până la 2 iulie 2019; 990 lei după 2 iulie 2019 *Clienții fideli beneficiază de reducere 5% Înregistrează-te aici Data: 2 Iulie 2019, ora 13:00 - 17:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.