06
11 2017
1420

Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A. Seminar practic

PRO ACTIVE te invită din nou la un seminar practic la care, de data asta, vei însuși:
  • Legislația și baza documentară de calculare și trecerea în cont a sumei TVA;
  • Aplicații practice și de calculare, trecerea în cont și achitarea sumei TVA;
  • Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
  • Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acesteia.
PROGRAM: 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, trecere în cont și achitare a sumei TVA. 2. Caracteristica generală a TVA. 3. Aspecte de calculare şi achitare a TVA. 4. Modul de calculare, achitare si reflectare în evidenţa contabilă a TVA. 5. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM. 5.1. Trecerea în cont a sumei TVA. 5.2. Reflectarea TVA în componența cheltuielilor şi/sau costurilor: - TVA legată de bunuri (servicii) care nu sunt folosite în scopuri de întreprinzător; - limitarea dreptului de trecere în cont a sumelor TVA pentru unele cheltuieli suportate; - TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor; - aplicarea normelor privind trecerea în cont a sumei TVA aferenta întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din RM; - la casarea mijlocului fix cu o valoare contabilă neamortizată; - în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea contabilă; - TVA aferentă bunurilor lipsă, pierdute (furate); - TVA şi donaţiile. 6. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM - Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante. - TVA şi livrările scutite. - Calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile. - Modul de reflectare în Declarația TVA. 7. Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi datoriilor. - Consecinţele fiscale privind TVA. - TVA la acordarea reducerii de preţ. - Aspecte ale contabilităţii şi impozitării TVA a operaţiunilor privind returnarea bunurilor. - Abordări practice privind evidenţa creanţelor compromise. - Restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare decontate (casate). 8. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă. 9. Particularitatile contabilitatii TVA aferenta bunurilor importate. Modul de reflectare în Declaraţia TVA. 10. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă bunurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA. 11. Modalitatea calcularii, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA. 12. Exerciţiu final. Acest curs se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi: contabili, antreprenori, directori, studenți la economie, liberi profesioniști, etc. și doresc să le perfecționeze! FORMATOR: Rodica Danii, contabil-șef ÎPC Bucovăţ SRL, formator PROACTIVE. Vor fi 2 zile de training:
  1. 1 zi: 9 noiembrie 2017, ora 9:00 - 13:00
  2. 2 zi: 10 noiembrie 2017, ora 9:00 – 13:00
ÎNREGISTREAZĂ-TE ACUM INFO CONTACT: 079882882; instruiriproactive@gmail.com

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.