28
06 2019
515

CCI organizează sesiuni de informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor UE

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în calitate de partener al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) acordă sprijin complementar sectorului privat, pentru a facilita participarea întreprinderilor în domeniul construcțiilor civile care funcționează în Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, la procedurile de licitație publice în baza procedurilor europene PRAG, inițiate de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană în domeniile: Aprovizionarea cu Apă și Canalizare și Eficiență Energetică în Clădirile Publice, în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. În acest sens, CCI a RM invită agenții economici din domeniul construcțiilor civile să participe la Sesiunile de Informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE), care vor avea loc în Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, după cum urmează: Perioada/ localitatea: 09 iulie 2019 – or. Cahul (regiunea Sud), Restaurantul „CODREANU”, bd. Republicii, 15/b 10 iulie 2019 – or. Bălți (regiunea Nord), Restaurantul “OSCAR”, str. M. Sadoveanu, 10a, etajul I 11 iulie 2019 – or. Chișinău (regiunea Centru), Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151, Sala de ședințe, etajul II Participanți: reprezentanți ai companiilor ce prestează lucrări de construcție în domeniile de aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile. Obiectivul: fortificarea capacităților companiilor autohtone în vederea implicării în procesul de achiziții publice pentru proiectele din domeniile eficiența energetică și aprovizionarea cu apă și canalizare cu finanțare din UE și implementate de Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud; familiarizarea agenților economici cu procedurile de achiziții UE de tip PRAG pentru contracte de servicii și lucrări; facilitarea participării companiilor locale și străine la procedurile de achiziții inițiate de ADR-uri pentru lucrări de construcție în domeniile de aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile, inclusiv prin asocieri/parteneriate. Notă: participanții la sesiunile de informare selectați vor avea posibilitatea ulterior de a participa la o vizită de studiu peste hotare în vederea preluării celor mai bune practici și identificării companiilor străine pentru asociere/parteneriate. Limba de comunicare – limba română. Participarea este gratuită! Formularele de participare la sesiunile de informare (descarcă formulare) și Chestionarele completate le puteţi transmite prin e-mail:carina.turcin@chamber.md până la data de 04 iulie 2019 inclusiv. Pentru informaţii suplimentare şi confirmări, vă puteţi adresa la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, persoană responsabilă Carina TURCIN tel: 022 235268; mob: 068999985.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.