10
01 2017
977

Centrul de formare antreprenorială te invită la un seminar aplicativ-practic ”Operațiuni import-export”

Data desfășurării: 11-12 ianuarie 2017 Locul desfășurării: CCI a RM, bd. Ștefan cel Mare, 151, Sala de Ședințe, etajul II Scop și rezultate: Obţinerea abilităţilor practice privind operațiunile de export - import și documentarea fluxurilor în domeniul comerțului extern. Grup - țintă: Brocheri vamali, manageri de vânzări şi logistică, jurişti, activitatea cărora prevede gestionarea operațiunilor de export - import. Din program:
  1. Noţiuni generale privind operaţiunile de export-import şi cadrul juridic ce le reglementează;
  2. Termenii comerciali INCOTERMS 2010, raţiunea utilizării acestora în contractele internaţionale de vînzare-cumpărare;
  3. Particularităţile utilizării destinaţiilor şi regimurilor vamale în Republica Moldova;
  4. Carnetele ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, inclusiv procedura de emitere a avantajele utilizării lor;
  5. Noţiuni generale privind condiţiile de activitate a brokerului vamal, drepturile şi obligaţiile acestuia, modificările şi completările actelor normative ce vizează domeniul dat;
  6. Expertiza şi evaluarea mărfurilor, tipurile de expertize şi evaluări şi modalitatea de efectuare a acestora, etc.
Taxa: 1350 lei pentru un participant Informații și înscrieri: +373(22) 235294, 079182883, e - mail: inesa.iordatii@chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.