25
03 2015
1549

Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a RM invită contabilii și specialiștii în finanțe la seminarul „Tranziția la noile SNC. Noul plan de conturi contabile.”

Seminar aplicativ-practic „Tranziția la noile SNC. Noul plan de conturi contabile.” Grup-țintă: contabili/specialiști în finanțe/administratori ai companiei. Scopul trainingului: Instruirea contabililor privind tranziția la noile SNC - uri, cadrul normativ și aspectele practice. Participanţii vor putea să înţeleagă aprofundat organizarea şi reglementarea contabilităţii, modificările recente operate în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii, să ţină evidenţa contabilă a activelor, pasivelor, rezultatelor financiare, contabilitatea leasingului în conformitate cu prevederile noului Plan general de conturi contabile. Din program:
 • Tranziţia la noile SNC. Transformarea bilanţului contabil şi constatarea rezultatului financiar din tranziţie.
 • SNC Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare.
 • SNC Imobilizări necorporale şi corporale.
 • SNC Deprecierea activelor.
 • SNC Investiţii imobiliare.
 • SNC Stocuri.
 • SNC Creanţe şi investiţii financiare.
 • SNC Capital propriu şi datorii.
 • SNC Venituri.
 • SNC Cheltuieli.
 • SNC Diferenţe de curs valutar şi de sumă.
 • SNC Costurile îndatorării.
 • SNC Contracte de leasing.
În urma seminarului participanţii vor fi capabili: Să aplice cu succes noile standarde ale contabilității și noul plan de conturi contabile; Să recunoască erorile care pot apărea în urma schimbărilor efectuate în standarde, administrându-le eficient și la momentul oportun.
 • Data desfăşurării trainingului: 7-8 Aprilie 2015.
 • Durata seminarului: 2 zile, 16 ore academice, ora 09:00-16:30 (vor fi organizate pauze de cafea).
 • Prețul instruirii: 1500 de lei.
 • Locul de desfăşurare al seminarului: Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a RM.
 • Informaţii suplimentare: Tel./fax: (22) 23-32-86; 069224496; e-mail: personal@chamber.md
 • Pentru înscrieri online vă rugăm să accesați linkul bit.ly


via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.