29
08 2018
1427

Cesiunea creanțelor și preluarea datoriilor entităţii

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova anunță un nou seminar pentru persoanele care vor să acumuleze mai multe cunoștințe în domeniul cesiunii creanțelor și preluării datoriilor entităţii.
 • Ce reprezintă cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei?
 • Care este diferența fundamentală dintre cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei?
 • Care sunt caracteristicile perfectării documentelor, tratamentului contabil și impozitării în cadrul contractului de cesiune a creanțelor și de preluare a datoriilor?
 • Care sunt cele mai recente modificări și completări în reglementarea juridică a transmisiunii creanţei şi a obligaţiei?
 • Aveți întrebări legate de riscurile și consecințele decontărilor prin intermediul intermediarilor?
Vino la seminarul practic ACAP la 11 septembrie (în limba rusă) și 13 septembrie (în limba română) 2018. La acest seminar practic vei afla despre:
 1. Reglementarea juridică a relațiilor civile de atribuire a dreptului de cesiune a creanțelor și de preluare a datoriilor.
 2. Cerinţe obligatorii privind forma și conținutul contractului de cesiune și de acceptare a datoriilor.
 3. Caracteristicile perfectării documentelor, tratamentului contabil și impozitării în cadrul contractului de cesiune a creanțelor.
 4. Consecințele obiecțiilor debitorului față de cesionar.
 5. Specificul reflectării operaţiunilor economice în contabilitatea cedentului, a cesionarului, a debitorului.
 6. Specificul perfectării documentare, tratamentului contabil și impozitării în cadrul contractului de preluare a datoriilor.
 7. Consecințele obiecțiilor noului debitor.
 8. Particularităţile reflectării operaţiunilor economice în contabilitatea debitorului inițial, noului debitor, creditorului.
 9. Responsabilitatea juridică a părților aferent contractului de cesiune de creanță și preluarea datoriei precum şi motivele care au stat la baza acesteia.
 10. Riscurile și consecințele decontărilor prin intermediul intermediarilor în cazul transferului drepturilor creditorului sau debitorului către o terță parte.
Formatori: Georgeta Covaliov-Rusu - contabil-practician (CAP), АССА DipIFR, lеctоr ACAP Olga Donciu - contabil-practician (CAP), magistru în drept, lеctоr ACAP Costul de participare: — 650 MDL. Pentru membrii АСАР — reducere 10%. Seminarul va avea loc: mun. Chişinău, str. M. Varlaam, 65, of. 439, între orele 9.00 - 14.00 Înscrierea la seminar la tel: 022 54-14-21, 54-14-95, 22-19-25, info@acap.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.