29
03 2016
1458

Comunitatea universitară, mediul de afaceri si organismele profesionale contabile se vor întîlni la conferinţa internaţională ştiinţifică consacrată Zilei Profesionale a Contabilului

1 Aprilie 2016, Chișinău, Moldova, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM) în parteneriat cu Catedra “Contabilitate și Analiză Economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) și KPMG Moldova, vor desfășura Conferinţa Științifică Internaţională „Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului. La Conferință vor fi propuse următoarele direcții de cercetare:
  • Teoria și practica contabilității: situaţia Republicii Moldova şi direcţii de modernizare;
  • Înțelegerea și aplicarea IFRS. Guvernanţa corporativă;
  • Educaţia contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaţionale;
  • Oportunități de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova;
  • Analiza economică-financiară în evaluarea performanţei de afaceri şi stabilirii tendinţelor de dezvoltare ale entităţii;
  • Etica în profesia contabilă.
Evenimentul va avea loc pe data de 1 aprilie, între orele 9:30-16:00, în incinta ASEM, bloc „B”, sala de lectură „Eugeniu Hriscev”, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 59.

Parteneri media:

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” Camera Auditorilor Financiari din România AGENDA CONFERINŢei ŞTIINŢIFICe INTERNAŢIONALe „PARADIGMA CONTABILITĂŢII ŞI AUDITULUI: REALITĂŢI NAŢIONALE, TENDINŢE REGIONALE ŞI INTERNAŢIONALE”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.