27
05 2015
804

Concurs cu privire la selectarea proiectelor privind crearea Incubatoarelor de Inovare pe lângă instituțiile de învățământ superior

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concurs cu privire la selectarea proiectelor privind crearea Incubatoarelor de Inovare pe lângă instituțiile de învățământ superior. Pentru participare la concurs, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:
 • să fie rezident al Republicii Moldova;
 • să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;
 • să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;
 • să prezinte un plan de dezvoltare a incubatorului de inovare.
La cererea de participare la concurs, solicitantul trebuie să anexeze:
 1. declaraţie privind intenţia de a crea şi administra incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă potenţialilor rezidenţi;
 2. copia actului de constituire şi a statutului;
 3. informaţie despre numărul scriptic de personal din anul anterior;
 4. descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii incubatorului de inovare;
 5. certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public national;
 6. concepții de proiect de participare la programele de finanțare ale UE (H2020, COSME, etc.) orientate la dezvoltarea incubatorului și potențialilor rezidenți.
 7. proiectul privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare, care se va elabora în corespundere cu prevederile Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 pentru o perioadă de 4 ani;
Proiectele pot fi depuse în perioada 15.05.15 – 15.06.15 Verificarea primară a proiectelor se va efectua în perioada 16.06.15-22.06.15 de către AITT. Lista proiectelor considerate eligibile în urma verificării primare va fi publicată pe pagina www.asm.md și www.aitt.md în termen de 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de depunere. Coordonatorii de proiect pot depune contestații în formă scrisă la AITT, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei proiecte eligibile. Vor fi admise contestaţiile care fac referinţă la vicii de procedură. Despre rezultatul examinării contestaţiei coordonatorii de proiect vor fi informaţi în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea acestora. Proiectele eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză al AȘM pentru expertizare științifică a proiectelor. Expertizarea se efectuează în termen de până la 35 zile lucrătoare de la recepționarea proiectelor. Proiectele expertizate pozitiv vor fi înaintate pentru finanțare la următoarea ședință a CSȘDT după anunțarea rezultatelor finale. Cuantumul de finanțare bugetară a unui proiect nu va depăși limita de 350 mii lei. Proiectele vor fi depuse în limba română. Caietul de sarcini, formularul cererii, formularul scrisorii de garanție şi formularul proiectului sunt disponibile pe pagina oficială a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: www.aitt.md Documentele se vor prezenta la adresa: mun.Chişinău, str. Mioriţa 5, oficiu 405. Pentru informaţii suplimentare şi consultări ne puteţi contacta la: 88-25-63 sau esanu.veronica@gmail.com

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.