07
07 2015
1017

Concurs de oferte de prețuri privind achiziția serviciilor de audit intern al sistemului de management al calității

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova informează companiile interesate despre organizarea concursului ofertelor de prețuri privind achiziția serviciilor de audit intern al sistemului de management al calității, relevanța şi aplicabilitatea lui continuă pentru domeniile certificate conformstandardului ISO 9001:2008. Serviciul de audit va consta în:
 • Verificarea modului în care funcţionează Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2008 și evidenţierea neconformităţilor, în scopul îmbunătăţirii Sistemului;
 • Verificarea menținerii înregistrărilor și a aplicării procedurilor corespunzătoare cuprinse în documentația sistemului implementat;
 • Evaluarea eficacității sistemului calității întreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;
 • Identificarea punctelor critice, surse ale deficiențelor, în desfășurarea activităților din organizație;
 • Prezentarea Raportului de auditcomplet.
 • Inițierea măsurilor corective și de îmbunătățire necesare, privind procesele și rezultatele acestora (produse, servicii);
 • Pregătirea CCI RM în vederea auditului de recertificare susţinut de un organism independent.
Ofertantul contractat va presta întreg spectrul de servicii de audit, inclusiv evaluarea conformității și eficacității sistemului de management al calității din cadrul CCI. Cerințe față de ofertant:
 1. experiența de minim 3 ani în domeniu;
 2. certificat ISO ce atestă dreptul de efectuare a auditului;
 3. prezentarea documentelor ce demonstrează profesionalismul și calificarea, calitatea serviciilor oferite (portofoliul de clienți).
Cerințele față de ofertă: Ofertantul va descrie:
 1. Profilul și experiența companiei și serviciile relevante prestate;
 2. Termenul de prestare a serviciilor;
 3. Costul total inclusiv TVA și termenii de plată;
 4. Echipa de experți care vor fi implicați în realizarea auditului (CV).
Criteriul de evaluare a ofertelor: cel mai mic preț în raport cu calitatea serviciilor acordate. Caietul de sarcini pentru organizarea concursului ofertelor de prețuri privind achiziția serviciilor de audit intern al sistemului de management al calității. Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 13.07.2015, ora 17.00, la următoarea adresă: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151. Ofertele vor fi deschise pe 14.07.2015, ora 14.00.

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.