31
07 2015
1432

Concurs de proiecte pentru Programul Granturi Mici al SDC

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) lansează, în cadrul Programului de Granturi Mici al SDC, un concurs de selectare a proiectelor care corespund următoarelor criterii generale:
  1. Acțiuni mici care abordează probleme în domeniile de activitate ale SDC în Moldova: sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare;
  2. Proiecte culturale care promovează și diseminează idei noi, tehnici și viziuni contemporane în artă și cultură pe teme de actualitate pentru societatea Republicii Moldova.
Se va acorda prioritate proiectelor care își propun, în mod direct sau indirect, să promoveze inovația, toleranța, incluziunea socială, diversitatea, comunicarea și înțelegerea între grupurile etnice din țară, precum și dialogul între populația rurală și cea urbană. SDC va finanța propunerile de proiect înaintate de entitățile juridice înregistrate în Republica Moldova:
  • Organizațiile neguvernamentale și necomerciale
  • Asociațiile și uniunile profesionale
  • Birourile locale ale organizațiilor internaționale
  • Instituțiile publice, inclusiv de învățământ
  • Autoritățile locale și centrale
Durata maximă a proiectelor va fi de maximum 12 luni, în cazuri excepționale max.18 luni. Valoarea minimă a unui grant acordat va constitui 2’000 de franci elvețieni (CHF), iar cea maximă 30’000 CHF. În cazuri excepționale, SDC ar putea examina posibilitatea de a finanța proiecte cu un buget în valoare maximă de 50’000 CHF. Solicitantul de grant va oferi o contribuție financiară sau de altă natură. Prioritate se va acorda proiectelor cofinanțate de mai mulți donatori sau sponsori. Termenul limită de depunere a Conceptului de proiect, inclusiv a bugetului estimativ, este 15 septembrie 2015, ora 18.00. Conceptele de proiect pot fi expediate electronic la adresa chisinau@eda.admin.ch cu subiectul Concept de proiect Program de granturi mici. Informația detaliată privind temele eligibile, criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și selectare, precum și conținutul și structura dosarului complet al propunerii de proiect poate fi găsită în ”Ghidul de aplicare pentru Programul de granturi mici SDC” la adresa https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/internationale-zusammenarbeit/themen/small-grants.html Pentru mai multe detalii privind activitatea SDC în Moldova, vezi https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/internationale-zusammenarbeit/themen.html

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.