28
06 2016
1158

Conferinţa anuală a auditorilor interni

Al patrulea an consecutiv, Ministerul Finanţelor cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei prin intermediul Acordului de colaborare dintre cele două autorităţi, a organizat pe 24 iunie curent, Conferinţa anuală pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul ,,Răspunderea managerială – situaţia actuală şi provocările de viitor, la care au participat circa 90 de invitaţi, printre care şi experţi internaţionali. Prin organizarea acestui eveniment, Ministerul Finanţelor şi-a propus să reunească reprezentanţii entităţilor publice pentru a dezbate subiectele actuale din activitatea acestora şi pentru a realiza un schimb de bune practici utilizate în realizarea activităţilor operaţionale privind sistemul de Control Financiar Public Intern (CFPI), inclusiv dezvoltarea sistemului de Management Financiar şi Control (MFC) şi a funcţiei de audit intern. Prezent la eveniment, ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu a menţionat despre importanţa auditorilor interni şi rolul acestora în entităţile publice pentru atingerea obiectivelor entităţii, precum şi pentru utilizarea banilor publici în cel mai transparent, econom şi eficace mod. În acelaşi context, viceministrul Finanţelor, Iuri Cicibaba, a menţionat că anume auditorii interni sunt actorii principali în consolidarea răspunderii manageriale, prin oferirea asigurării şi acordarea consultanţei, prin explicarea conceptului de management financiar şi control şi a beneficiilor acestui sistem, precum şi acordarea suportului necesar la locul de muncă. În cadrul Conferinţei, la fel ca şi în anii precedenţi, a fost prezentat Raportul anual consolidat privind CFPI pentru anul 2015, progresele înregistrate şi problemele identificate. S-a vorbit şi despre experienţele entităţilor în dezvoltarea sistemului de MFC, despre rolul subdiviziunilor economie şi finanţe în consolidarea răspunderii manageriale şi despre dezvoltarea funcţiei de audit. Într-o activitate practică participanţii au identificat obiective şi acţiuni pentru noua Strategie de dezvoltare a CFPI.


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.