02
04 2019
843

Conferință ”Educația contabilă și contabilitatea în societatea digitală”

Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Contabilitate, în parteneriat cu KPMG Moldova, Association of Chartered Certified Accountants, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Odessa National Economic University, Полоцкий государственный университет, Belaurs și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), vă invită, în perioada 4-5 aprilie curent, la cea de-a VIII-a ediție a conferinței științifice internaționale, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului. Scopul Conferinței este de a oferi o oportunitate profesioniștilor contabili, auditorilor și mediului academic de a se întâlni pentru a schimba idei și bune practici aferente dezvoltării durabile a contabilității, auditului și a profesiei. La eveniment vor participa reprezentanți ai mediului academic, mediului de afaceri, membri ACAP, parteneri de dezvoltare etc. Totodată, la conferință vor participa și reprezentanți ai Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), Camerei Auditorilor Financiari și România și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Tema ediției din acest an este „Educația contabilă și contabilitatea în societatea digitală”. Astfel, în prima zi a conferinței, participanții vor discuta despre educația contabilă universitară în Republica Moldova, despre perspectivele și provocările domeniului la etapa actuală. De asemenea, vor fi puse în discuție și subiecte ce țin de armonizarea fiscală în țările Uniunii Europene, elaborarea politicilor contabile și estimarea cerințelor din diverse acte economice, aplicarea metodei de învățare bazată pe probleme în pregătirea specialiștilor contabili. Totodată, oaspeții din România se vor referi la noile modificări aduse reglementărilor contabile cu privire la contabilizarea și recunoașterea în raportările financiare a contractelor de leasing, exigențe privind raportarea contabilă și sistemele de asigurare a credibilității informațiilor contabile în România. În același timp, reprezentanți ai CECCAR vor vorbi despre evoluțiile în evaluarea contabilă din România după anii 1990. În cea de-a doua zi, participanții vor discuta despre corelația dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările UE și Moldova, particularitățile auditului operațiunilor de spălare a banilor și radiografia planurilor de învățământ la specialitățile de contabilitate prin prisma trinomului educație-profesie-mediul de afaceri. Partenerul media al conferinței este și P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD”. Astfel vom reveni cu detalii de la eveniment. Reamintim că tema conferinței la ediția din anul trecut a fost „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.