30
03 2015
1160

Conferința Ştiințifică Internațională „Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”

Catedrele “Contabilitate şi audit” şi “Contabilitate şi analiză economică” ale Academiei de Studii Economice a Moldovei, în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) organizează Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă” dedicată Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova. Evenimentul va avea loc pe data de 2 aprilie, între orele 10.00-17.00, la ASEM, bloc „B”, sala de lectură „Eugeniu Hriscev”, str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 59. În cadrul Conferinţei ştiinţifice vor fi discutate aspectele de performanţa contabilităţii în contextul implementării Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, se vor prezenta concepte şi practici moderne privind auditul, cît şi etapele de modernizarea Analizei economice în contextul noilor reglementări contabile. Scopul conferinţei constă în schimbul de informaţii cu privire la introducerea standardelor internaţionale relevante la nivel naţional şi armonizarea treptată cu regulile UE în domeniul contabilităţii şi auditului. La eveniment participă reprezentanţii autorităţilor centrale: Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică, organizaţiilor internaţionale: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), instituţiilor educaţionale din Moldova, Romania, Belarusi, Ucraina, Rusia, precum şi asociaţiilor profesionale şi conducătorii firmelor de consulting şi audit – persoane juridice, membrii ACAP RM. Proiectul Agendei conferinţei găsiţi anexat. Pentru mai multe detalii cu referire la acest eveniment nu ezitaţi să ne contactaţi: telefon : 54-14-12 fax: 22-80-65 sau să expediaţi un mesaj la e-mail: info@acap.md Partenerii conferinței: Partener media:

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.