25
03 2016
735

Consultări publice cu privire la Programului Național de Dezvoltare Economică prin Reindustrializare

Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) desfășoară a doua ședință de consultări publice cu privire la Programului Național de Dezvoltare Economică prin Reindustrializare (PNDER), cu participarea reprezentanților autorităților publice locale.

PNDER este elaborat de către Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare, cu finanțare din partea Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ).

Viziunea Programului este de a transforma industria Republicii Moldova în principalul sector din punct de vedere al angajării forței de muncă și principalul generator de valoare adăugată în economie pentru următorii 5 ani.

Scopul Programului de Reindustrializare a Republicii Moldova constă în identificarea și articularea unor măsuri practice și aplicabile pentru revitaizarea industriei Moldovei și creșterea rolului și importanței acesteia ca motor de creștere și dezvoltare economică durabilă a țării.

Obiectivul final PNDER este edificarea în două etape, pe parcursul următorilor ani și cu contribuția finanțatorilor internaționali, a 20 platforme industriale pe tot teritoriul țării, pentru crearea unor premise favorabile în procesul de industrializare a țării.

PNDER este un program strategic, însoţit de o abordare sistemică, care integrează şi coordonează un întreg set de politici referitoare la infrastructura industrială, crearea unor centre de dezvoltare industrială, încurajarea formării clusterelor, dezvoltarea mediului de afaceri şi a capitalului uman, alocarea şi administrarea resurselor, atragerea investițiilor străine directe şi a capitalului intern.

Consultările publice au scopul de a colecta opiniile autorităților publice locale pe marginea principalelor soluții propuse, precum și consultarea cu privire la recomandările exacte cu referință la:

  • utilizarea potenţialului şi oportunităţilor existente pentru dezvoltarea industrială a ţării şi nivelarea disparităţilor existente pe plan regional intern;
  • îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru sectorul industrial;
  • dezvoltarea polilor/centrelor industrial şi construcţia platformelor industriale și amplasarea geografică a acestora;
  • măsuri de suport pentru dezvoltarea clusterială la nivel sectorial şi regional.


Ședința va avea loc în sala 203, bloc F al Academiei de Studii Economice din Moldova, la data de 25 martie, ora 11.00.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.