20
04 2021
259

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi.

 • legislația în continuă schimbare;
 • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
 • termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
 • confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.


De asemenea, cu siguranță, știți, cât de important este să aveți înregistrări contabile
ireproșabile, astfel încât să evităm sancțiunile fiscale!

 • EFICIENTIZAȚI-VĂ EFORTURILE!
 • ASIGURAȚI-VĂ, CĂ TOATE DĂRILE DE SEAMĂ SUNT CORECTE SI SUNT
  DEPUSE LA TIMP!
 • ASIGURAȚI-VĂ, CĂ CUNOAȘTEȚI TOTUL DESPRE CALCULAȚIA
  COSTULUI PRODUSELOR SPECIFICE COMPANIILOR CU ACTIVITATI
  AGRICOLE!
 • ELIMINAȚI RISCUL AMENZILOR ȘI PENALITĂȚILOR!

Înregistrare la seminar aici

PROGRAM:


I PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂŢII ÎN FITOTEHNIE
1. Reglementarea contabilității în fitotehnie
2. Active biologice – clasificarea, evaluarea și recunoașterea activelor biologice conform
SNC „Particularitățile contabilității în agricultură”
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate și circulante
4. Contabilitatea costurilor privind înființarea, exploatarea și defrișarea plantațiilor
viticole;
5. Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție: componența articolelor de
costuri în fitotehnie; determinarea costului efectiv al produselor obținute (studiu de
caz);
6. Contabilitatea perisabilității și pierderilor la produsele agricole;
7. Contabilitatea activităților auxiliare în unitățile agricole;
8. Aspecte privind activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri.
9. Contabilitatea operațiilor de subvenționare în unitățile agricole
10. Arenda terenurilor agricole – tratamente contabile și aspecte fiscale;
11. Contabilitatea subvențiilor.


II PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂŢII ÎN ZOOTEHNIE
1. Reglementarea normativă a contabilității în zootehnie;
2. Particularitățile evaluării activele biologice imobilizate şi circulante în cursul anului şi
la data raportării;
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate mature – procurarea și transferul,
inclusiv a animalelor rebutate din cireada (turma) de bază şi trecute la îngrăşat;
4. Contabilitatea activelor biologice imobilizate imature – evaluarea și transferarea;
5. Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție: componența articolelor de
costuri în zootehnie, determinarea costului efectiv al produselor obţinute (studiu de
caz)
6. Contabilitatea perisabilității și a animalelor pierite;
7. Aspecte privind raportarea fiscală.


Formator: Danii Rodica - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari, trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate, peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Data evenimentului: 27 și 29 aprilie
Locație: online

 Înregistrează-te aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.