23
09 2020
295

Contabilitatea în ONC

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este  determinată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.
 
În acest context, cursul Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este necesar şi binevenit. Acesta include materialele aferente studiului aprofundat al contabilităţii surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi al modului de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare și fiscale.

 

 
Cursul are drept scop asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în ONC şi a modului de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare. După finalizarea cursului, participanții vor fi capabili să interpreteze şi să aplice prevederile actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale, să analizeze diferite procedee şi opţiuni contabile aferente tranzacţiilor specifice şi să calculeze indicatorii din situaţiile financiare și fiscale ale acestor organizaţii.
 
                                Conținutul cursului:
 
Tema 1. Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale
 
1.1. Cerinţe generale privind organizarea contabilităţii
1.2. Elaborarea bugetelor şi controlul executării acestora
1.3. Particularităţile formării şi aplicării politicilor contabile
1.4. Structura şi modul de elaborare a planului de conturi de lucru
 
Tema 2. Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
 
2.1. Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială
2.2. Contabilitatea mijloacelor nepredestinate
2.3. Contabilitatea contribuţiilor fondatorilor şi membrilor
2.4. Contabilitatea fondurilor
2.5. Contabilitatea altor surse de finanţare
 
Tema 3. Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale
 
3.1. Reguli generale privind contabilitatea activelor
3.2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale
3.3. Contabilitatea stocurilor
3.4. Contabilitatea avansurilor acordate şi altor active circulante
 
Tema 4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale
 
4.1. Componenţa şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor
4.2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială
4.3. Contabilitatea altor venituri şi cheltuieli
4.4. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică
4.5. Modul de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli şi de determinare a excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune
 
Tema 5. Situaţiile financiare și fiscale ale organizaţiilor necomerciale
 
5.1. Componenţa şi etapele întocmirii şi prezentării a situaţiilor financiare și fiscale
5.2. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor bilanţului
5.3. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei de venituri şi cheltuieli
5.4. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei modificărilor surselor de finanţare
5.5. Structura şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
5.6. Particularitățile impozitării și raportării fiscale în ONC. Structura şi modul de întocmire a ONG17
 
Formator: Lidia Cauș, dr. conferențiar univ. și contabil practician; trainer PROACTIVE și consultant în domeniul contabilitate în ONC.
 
Când începe: 28 septembrie 2020
 
Durata: 5 zile, 28, 30 septembrie, 2, 5 și 7 octombrie 2020
 
Înscrie-te aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.