13
09 2018
2404

Contabilitatea în transporturi

Desfășurarea oricărei activități tehnico-economice de producție, prestații sau comerciale implică consumul anumitor resurse primare (materii prime, materiale consumabile) și auxiliare, pe temeiul cărora se ridică producția sau se realizează prestațiile de servicii și se asigură circulația valorilor materiale în economie. Evidența corectă și clară a acestora va permite utilizatorilor să determine indicatorii financiar-economici corecți și să adopte decizii corecte. Vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în transporturi” pentru a vă asigura că duceți evidența contabilă corectă și raportați către SFS în modul prestabilit de legislație. Înregistrare Activitatea de exploatare în transportul auto constă în efectuarea transporturilor de mărfuri și/sau întreținerea și repararea curentă a parcului de autovehicule și este echivalentă cu procesul de producție din acest domeniu. 1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto:
  • Normele de consum al combustibilului;
  • Stabilirea normelor de parcurs al anvelopelor;
  • Evidența privind gestiunea acumulatoarelor;
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto:
  • Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică;
  • Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor;
  • Aspecte privind automobilele primite în locațiune și leasing financiar;
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto:
  • Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor;
  • Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor;
  • Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto;
  • Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto
. Investiție în cunoștințe: 790 lei - până la 3 septembrie, 890 lei - după 3 septembrie. Formator: Inga Cotoros, lector ASEM, contabil-șef, practician Data: 12 septembrie Ora: 15.00 - 19.00 Contacte: 078693000, contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.