11
11 2019
933

Contabilitatea leasingului

Leasingul a devenit o operație economică practicată de multe entități, totodată rămân multe neclarități, precum calcularea amortizării mijloacelor fixe sau contabilizarea cheltuielilor de reparație. Pe 22 noiembrie discutăm despre leasingul financiar și operațional, evidența contabilă dusă atât de locatar, cât și de locator. Petrece o după-amiază cu folos! Înregistrare Leasing operațional sau financiar? Care din acestea e mai avantajos pentru agenții economici din Moldova? Program: 1. Legislația privind leasingul 2. Domeniu de aplicare și definiții 3. Clasificarea contractelor de leasing 4. Leasing financiar 4.1. Contabilitatea leasingului financiar la locatar 4.2. Contabilitatea leasingului financiar la locator 5. Leasing operațional 5.1. Contabilitatea leasingului operațional la locator 5.2. Contabilitatea leasingului operațional la locatar 5.3. Acordarea perioadei de grație în cadrul contractului de leasing operațional (locațiune) 6. Evidența contabilă și fiscală a TVA în cadrul unui contract de locațiune 7. Cheltuielile legate de mijlocul fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune 8. Prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale locatorului și locatarului 9. Sesiune de întrebări și răspunsuri Data: 22.11.19 Ora: 14.00-18.00 Formator: Rodica Danii - director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL; trainer PROACTIVE Consulting. Înregistrare Investiție:
  • 1190 lei, până la 15 noiembrie
  • 1390 lei, după 15 noiembrie
*Clienții fideli beneficiază de reducere 5% Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția) Tel. 078693000 Email: contabil@pro-active.md Web: www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.