23
04 2018
819

Contabilitatea și auditul au sprijinul mediului academic

În perioada 19-20 aprilie curent Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din Moldova a organizat conferința științifică internațională cu genericul „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”. Evenimentul, desfășurat în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, a adunat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale de specialitate, mediului academic, ai partenerilor de dezvoltare, Biroului Național de Statistică, precum și oaspeți din România, din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camerei Auditorilor Financiari etc. În mesajul adresat președintele ACAP, Viorel Dandara, s-a referit la importanța profesiei în contextul noilor tendințe din domeniul contabilității și a racordării cadrului legal la normele europene. Avem deja adoptate noile legi din domeniul contabilității și auditului, care corespund normelor europene, iar în acest context Ministerul Finanțelor a avut un rol important și a desfășurat o muncă de apreciat, chiar dacă noi ca asociație profesională am avut unele rezerve, a menționat președintele ACAP. În cadrul conferinței, reprezentanții mediului academic au discutat despre educația contabilă universitară și despre schimbările care se impun în acest domeniu. Totodată, participanții și-au expus viziunile referitor la valorificarea analizei creanțelor în sistemul de gestiune al entității, analiza performanței și stabilității financiare prin prisma indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, asigurarea calității auditorului în sistemul de gestiune al entității etc. În același timp, invitații din România au împărtășit din experiența lor privind evoluția reglementărilor și cercetărilor contabile din România după anii 1990, provocările recente privind raportarea în audit, procedurile analitice a utilizării principiului prudenței în raportările financiare supuse auditului statutar din România, analiza salariului în domeniul bugetar, precum și alte practici implementate în această țară, care ar putea fi preluate de Republica Moldova. De asemenea, la eveniment a fost discutat și un subiect tot mai mediatizat în ultima perioadă – tichetele de masă. Astfel, reprezentanții Edenred Moldova s-au referit la tratamentul contabil al operațiunilor cu tichete de masă la clienți și la comercianți și la provocările fiscale și contabile legate de operațiunile cu tichete de masă. Conferința a fost organizată în scopul promovării rezultatelor cercetării în domeniile contabilității, auditului şi analizei economice atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, fiind dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, marcată la 4 aprilie. Partenerii evenimentului au fost Departamentul “Contabilitate, Audit și Analiză Economică” (ASEM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) și KPMG în Moldova. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a fost partenerul media al evenimentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.