01
11 2018
1031

”Contractul de donație: aspecte juridice, contabile, fiscale”

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova Vă invită să participați la un seminar cu genericul ”Contractul de donație: aspecte juridice, contabile, fiscale”. Tematica abordată 1. Reglementarea juridică a efectuării donării prin prisma ultimelor modificări și completări în legislație. Elemente obligatorii ale contractului de donație și procedura de încheiere a acestuia. Raportul dintre gratuitate și reciprocitate în contractul de donație. 2. Donarea unei entități în favoarea unei persoane în formă monetară sau nemonetară: specificul documentării, contabilizării și impozitării. Particularitățile reflectării în evidența contabilă a entității care furnizează cadouri și certificate de cadouri angajaților săi. 3. Diferența contractului de donație în calitate de contract de drept civil versus alte tranzacții de natură nerambursabilă. Operațiunile de caritate, sponsorizare, ajutor material: ordinea documentării. 4. Condițiile apariției răspunderii juridice a donatorului și a beneficiarului în baza contractului de donație. Cazuri permise de anulare și invaliditate a donației. Interdicția de a face donații și consecințele juridice ale nerespectării interdicției. Formatori: Georgeta Covaliov-Rusu - contabil-practician (CAP), АССА DipIFR, lеctоr ACAP Olga Donciu - contabil-practician (CAP), magistru în drept, lеctоr ACAP. Durata cursului: 6 ore academice Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439 Data desfăşurării: 15 noiembrie 2018 ( grupa rusă) 20 noiembrie 2018 (grupa română) Ora: 9.00 – 13.00

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.