25
06 2015
1459

Credit de asistenta oferit de Guvernul Polonez

Tip finanțare: Credite preferențiale Scopul finanțării: Finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă acestora şi altele contractate de părţi. Beneficiari eligibili: Persoane fizice şi juridice înregistrați legal într-o formă organizatorico-juridică Investiții eligibile:
  • înființarea, modernizarea şi restructurarea întreprinderilor specializate în producţia de produse de origine vegetală și animalieră;
  • investiţii în tehnologii moderne privind recoltarea, procesarea primară, păstrarea, sortarea, ambalarea și desfacerea produselor agroalimentare;
  • investiții în tehnologii moderne și inovații în scopul conformării la standardele UE la capitolul siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate.
Suma creditului: valoarea maximă pentru un contract: 2 (două) milioane de euro Rata dobînzii: 2% anual de la suma împrumutată Termenul: pînă la 12 ani Perioada de grație: pînă la 3 ani Alte facilități: valoarea bunurilor şi serviciilor de origine poloneză în cadrul contractului nu poate fi mai mică de 60%. Disponibil prin: Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone Informații suplimentare: Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone +373 22 22 27 85; mob. 067357383 Igor Gorașov www.aipa.gov.md aipa.gov.md/ro/ Finanțator: Guvernul Poloniei Bugetul Total - EUR: 100,00 mln Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii, ieșire la export

via | finantare.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.