12
09 2019
391

CTIF anunță organizarea unui nou curs de instruire primară a declarantului vamal

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) organizează, în perioada 16 septembrie – 18 octombrie 2019, un curs nou de instruire primară a declarantului vamal cu o durată de cinci săptămâni. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu. Declarantul vamal activează în numele persoanei juridice care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republicii Moldova. Până astăzi, la acest curs de instruire s-au înscris 22 persoane, majoritatea absolută dorind să însușească profesia de specialist în domeniul vămuirii. Instruirile vor fi moderate de cei mai buni formatori din cadrul Serviciului Vamal. Programul cursului de instruire include un set de subiecte importante, printre care consemnăm: sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, certificarea originii mărfurilor, normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, metodologia calculării și perceperii drepturilor de import/export, modul de completare a declaraţiei vamale în sistemul informațional "Asycuda World". Potențialii audienți trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască și să aibă abilități de utilizare a computerului. La înscriere, aceștia vor prezenta copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și cererea de înscriere. Alte detalii. Informații suplimentare despre desfășurarea noului curs de instruire a declarantului vamal pot fi obținute la Centrul de instruire în finanțe al CTIF, tel: 022 822 032, 068669942. În prima jumătate a anului curent, CTIF a organizat două cursuri de instruire primară a declarantului vamal, care au fost absolvite de 29 de audienți.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.