17
01 2020
386

CTIF dă startul instruirilor privind utilizarea SIA „Colectarea informației din sursele indirecte”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, în lunile ianuarie – februarie, a ciclului de instruiri cu tema: utilizarea sistemului informațional automatizat (SIA) „Colectarea informației din sursele indirecte”. Primele două cursuri cu tema respectivă vor avea loc la 20 și 22 ianuarie 2020. Cursurile au o durată de trei ore fiecare și vor fi desfășurate, cu începere de la ora 9.00, la Centrul de instruire în finanțe al CTIF amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2. SIA „Colectarea informației din surse indirecte” al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sistem administrat de CTIF, are menirea să asigure circulația informației de la subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal către SFS. Aceștia au obligația să prezinte informația corespunzătoare doar în format electronic, accesând SIA „Colectarea informației din sursele indirecte”. La cursuri sunt invitați să participe reprezentanții entităților nominalizate în articolele sus-menționate din Codul fiscal, precum urmează: • instituţiile financiare; • companiile turistice; • companiile de asigurare, deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare; • Banca Naţională a Moldovei; • notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială; • birourile istoriilor de credit, executorii judecătoreşti; • persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă; • societăţile de plată; • societăţile emitente de monedă electronică; • furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; • agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari) etc. Persoanele care doresc să participe la cursurile respective urmează să se înscrie în prealabil sau http://cursuri.ctif.md" target="_blank">în regim online. Pentru a obține mai multe informații, contactați Centrul de instruire în finanțe al CTIF la telefoanele: 022 822 032, 068669942. Anunțurile despre următoarele cursuri de instruiri privind utilizarea SIA „Colectarea informației din sursele indirecte” vor fi publicate pe pagina web oficială și pe pagina Facebook ale CTIF.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.