21
01 2020
618

Curs de instruire pentru doritorii de a deveni specialiști în domeniul vămuirii

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea unui nou curs de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni, care se va desfășura în perioada 3 februarie – 11 martie 2020. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu. Programul cursului include un set de teme importante, printre care consemnăm: sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, certificarea originii mărfurilor, normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, metodologia calculării și perceperii drepturilor de import/export, modul de completare a declaraţiei vamale în sistemul informațional „Asycuda World” administrat de CTIF. Instruirile vor fi ghidate de către cei mai buni formatori din cadrul Serviciului Vamal. Orele teoretice ale cursului de instruire se vor desfășura de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.30, iar orele practice - în zilele de sâmbătă, între orele 9.00 și 15.00. Potențialii audienți trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască computerul și să posede abilități de utilizare a acestuia. La înscriere, ei vor prezenta copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și cererea de înscriere la cursul de instruire. Doritorii de a participa la acest curs urmează să se înregistreze în prealabil. Informații suplimentare despre organizarea cursului respectiv pot fi obținute la Centrul de instruire în finanțe al CTIF la telefoanele de contact: 022 822 032, 068669942 sau la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md. În decursul anului 2019, CTIF a organizat patru cursuri de instruire primară a declarantului vamal, la care au participat și au primit, după susținerea testelor, certificate de absolvire 63 de audienți. Declarantul vamal, în baza contractului de prestări servicii, efectuează în numele companiei de brokeraj vamal sau persoanei juridice care deține licența pentru import/export, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport la posturile vamale din țară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.