22
08 2020
421

Curs de perfecționare în contabilitate (online)

Pentru cine?

Persoane dornice să atingă un nivel avansat în domeniul contabilității și să dezvolte o carieră în domeniul contabil-financiar.

 

 De ce?

Cei mai buni experți contabili își vor împărtăși cunoștințele și experiențele cu tine, de aceea nu ezita să-ți asiguri un loc în grupă.

 Înregistrare

 

 

Acest curs este pentru tine dacă:

  •  ai deja studii în contabilitate;
  • ești contabil și dorești să crești în carieră;
  •  dorești să cunoști lucruri utile și practice;
  •  sau pur și simplu dorești să-ți actualizezi cunoștințele.

 

Scop:

  • Ne dorim ca activitatea ta să devină mai simplă, mai pe înțeles și mai ușor de însușit.
  • Procesul de lucru să devină o plăcere, o zonă pe care o posezi și să simți că poți atinge orice rezultat pentru tine și pentru entitate.

 

 

Subiectele și tematicile pe care le abordăm în cadrul cursului:

 Modulul 1. Revizuirea actelor normative

- Legea contabilității și raportării financiare

- Modificările operate în SNC-uri

- Principalele modificări și completări la Planul de conturi

- Măsuri de susținere a afacerilor în perioada epidemiologică

- Aspecte generale privind Codul Fiscal

- Modificări ulterioare privind CAS și PAM

 

 

Modulul 2. Imobilizări necorporale

- Noțiuni generale, modificări în componența imobilizărilor necorporale

- Contabilitatea imobilizărilor necorporale create de către entitate și a celor procurate

- Contabilitatea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit, sub formă de aport la capitalul social și celor subvenționate

- Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale

- Contabilitatea costurilor (cheltuielilor) ulterioare

- Contabilitatea cesiunii dreptului exclusiv a imobilizărilor necorporale și ieșirii acestora

- Aspecte contabile privind fondul comercial

 

 

Modulul 3. Imobilizări corporale I

- Acte normative, legislative care reglementează operațiunile cu privire la mijloacele fixe

- Intrarea mijloacelor fixe

- Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe

- Reparația mijloacelor fixe

- Capitalizarea costurilor ulterioare

 

 

Modulul 4. Imobilizări corporale II

- Amortizarea în scopuri fiscale

- Noua metodă de calcul a amortizării

- Casarea și restabilirea TVA aferentă mijloacelor fixe

- Contabilitatea și aspecte fiscale privind terenurile

- Modul de ținere al contabilității activelor biologice

- Situații speciale aferente mijloacelor fixe

- Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

 

Modulul 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare

-Contabilitatea creanțelor și avansurilor pe termen lung

- Contabilitatea creanțelor curente

- Aspecte privind provizionarea creanțelor compromise

- Contabilitatea investițiilor financiare

 

 

Modulul 6. Contabilitatea numerarului

- Contabilitatea numerarului, evidența documentelor de casă

- Perfectarea documentară a operaţiunilor cu numerarul entităţii

- Inventarierea numerarului în casierie

- Limita numerarului ce poate fi păstrat în casieria entităţii

- Obligaţia privind instalarea terminalelor POS

- Amenzi pentru încălcarea regulilor de utilizare a numerarului şi a maşinii de casă şi de control

- Modul de întocmire al Situaţiei fluxurilor de numerar

 

 

Modulul 7. Contabilitatea datoriilor. Aspecte problematice.

- Evidența datoriilor financiare pe termen lung/scurt

- Contabilitatea datoriilor comerciale

- Contabilitatea datoriilor față de personal

- Evidența datoriilor privind impozitele și contrapunerea cu contul curent al contribuabilului

- Întrebări & Răspunsuri

 

 

Modulul 8. Strategii fiscale aferente Impozitul pe Venit

- Prognoza cheltuielilor privind impozitul pe venit

- Soluții fiscale privind optimizarea cheltuielilor cu impozitul pe venit

- Sinteza cheltuielilor deductibile și nedeductibile în cadrul anului fiscal

- Facilitățile fiscale aferente impozitului pe venit

 

 

Modulul 9. Taxa pe Valoare Adăugată

- Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova.

- Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R.Moldova

- Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA.

- Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune).

- Particularitatile contabilitatii TVA aferentă mărfurilor importate.

- Modul de reflectare în Declarația TVA.

- Particularităţile contabilităţii TVA aferentă mărfurilor exportate.

- Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA

- Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor.

- Aviz de însoțire a mărfii

 

 

Modulul 10.  Impozite și Taxe locale

- Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare

- Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile.

- Contabilitatea și calculul taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare

- Mărimea, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale.

 

 

Modulul 11. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată

- Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii

- Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată.

- Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18 etc.

 

 

 Modulul 12. Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare

- Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor

- Decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune

- Determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar

- Determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung

- Întocmirea înregistrărilor de corectare

- Închiderea conturilor de gestiune, cheltuieli și venituri, etc.

 

 

 Modulul 13. Modul de întocmire și prezentare a situațiilor financiare conform noilor prevederi

- Aspecte problematice privind modul de întocmire al VEN 12 și determinarea rezultatului net

- Completarea situaţiilor financiare

- Întocmirea notei explicative la situaţiile financiare

- Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare

- Reformarea bilanţului/bilanțului prescurtat.

 

Formatori :

Galina Bădicu - conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef la mai multe companii mari, trainer PROACTIVE Consulting din 2016, trofeul ”Excelență în Dezvoltarea Profesională 2019”

Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil șef la mai multe companii; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

 Rodica Danii - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Cornel Bugan - administrator SC Contprof Consulting SRL, contabil șef Ecolibri Green Energy SRL, contabil șef Proforward SRL.

 Daniela Secinschii - director și fondator PROACTIVE Consulting; experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani; trainer în cadrul proiectului PNAET pe tema Management financiar, planificare afacerii.

 

 Înregistrare

 

Invstiția pentru 4 săptămâni complexe de studiu:

- Până pe 5 septembrie - 4490 lei

- Din 6 septembrie - 4990 lei

Investiția include:

- materialele de curs;

- networking calitativ;

- acces la GRUP ÎNCHIS;

- diplomă de participare;

- răspuns la toate întrebările Dvs.;

 

 Desfășurare :

15 septembrie 4 săptămâni

marți, joi 17:30-20:30

sâmbătă 09:00-12:00

 

 

Adresa: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 405, etaj 4 (clădirea Moldagroconstrucția).

 Tel. 079 882 882

Email: consultant@pro-active.md

Web: www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.