21
05 2020
509

Curs intensiv de perfecționare în contabilitate (online)

Cursul este destinat persoanelor dornice să atingă un nivel avansat în domeniul contabilității și să dezvolte o carieră în domeniul contabil-financiar. Cei mai buni 5 experți contabili practicieni își vor împărtăși cunoștințele și experiențele!!! Acest curs este pentru tine dacă: • ai deja studii în contabilitate; • ești contabil și dorești să crești în carieră; • dorești să cunoști lucruri utile și practice; • sau, pur și simplu, dorești să-ți actualizezi cunoștințele. Care este scopul acestui curs? Ne dorim ca activitatea ta să devină mai simplă, pe înțeles și mai ușor de însușit. Procesul de lucru să devină o plăcere, o zonă pe care o posezi și simți că poți atinge orice rezultat pentru tine și pentru entitate. Program curs: 1. Revizuirea actelor normative: • Legea contabilității • SNC • Aspecte generale privind Codul fiscal 2. Imobilizări necorporale: • Modalități de intrare a imobilizărilor necorporale • Amortizarea imobilizărilor necorporale • Modificările în Planul de conturi referitor la imobilizările necorporale • Aspecte contabile și fiscale privind fondul comercial 3. Imobilizări corporale • Reparația mijloacelor fixe • Capitalizarea costurilor • Amortizarea în scopuri fiscale • Casarea și restabilirea TVA • Contabilitatea și aspecte fiscale privind terenurile • Modul de ducere a evidenței contabile a activelor biologice • Contabilitatea investițiilor financiare pe termen lung/scurt, reglementări fiscale • Contabilitatea creanțelor pe termen lung/scurt. Cesiunea, casarea și provizionarea creanțelor compromise. 4. Contabilitatea numerarului, evidența documentelor de casă. • Evidența datoriilor financiare pe termen lung/scurt • Contabilitatea altor datorii pe termen lung • Contabilitatea datoriilor comerciale curente • Evidența datoriilor privind impozitele și contrapunerea cu contul curent al contribuabilului • Contabilitatea altor datorii 5. Strategii fiscale aferente Impozitul pe venit • Programarea cheltuielilor privind impozitul pe venit • Soluții fiscale privind optimizarea cheltuielilor cu impozitul pe venit • Sinteza cheltuielilor deductibile și nedeductibile în cadrul anului fiscal 6. Taxe locale+altele, BIJ • Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare • Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile. • Contabilitatea și calculul taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare • Mărimea, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale. 7. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată • Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii. • Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată. • Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18 etc. 8. Taxa pe valoarea adăugată • Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova. • Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R.Moldova • Particularităţile contabilității ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA. • Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune). • Particularitățile contabilității TVA aferentă marfurilor importate. • Modul de reflectare în Declarația TVA. • Particularităţile contabilităţii TVA aferentă mărfurilor exportate. • Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA • Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. • Aviz de însoțire a mărfii 9. Lucrări premergătoare încheierii anului financiar 10. Determinarea rezultatului financiar anual • Procedura de „închidere” a conturilor de venituri și cheltuieli • Reflectarea în conturile din clasa a III a rezultatelor financiare, profitului net 11. Analiza situațiilor financiare • Abordarea conținutului general al analizei situațiilor financiare ale entității. • Compartimentele analizei situațiilor financiare ale entității și grupele de indicatori economico-financiari necesari pentru efectuarea acesteia. • Metodele de efectuare a analizei și de estimare a indicatorilor economico-financiari. • Studii de caz privind analiza situațiilor financiare (în baza datelor entităților) Formatori: Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef la mai multe companii; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate. Bădicu Galina - conferențiar univ. ASEM; anterior contabil-șef la mai multe companii mari, trainer PROACTIVE Consulting din 2016; trofeul „Excelență în Dezvoltarea Profesională 2019” Danii Rodica - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari, trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate. Corneliu Bugan - administrator SC Contprof Consulting SRL, contabil-șef Ecolibri Green Energy SRL, contabil-șef Proforward SRL. Daniela Secinschii - director și fondator PROACTIVE Consulting; experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani; trainer în cadrul proiectului PNAET cu tema Managementul financiar, planificarea afacerii. Graficul lecțiilor: 4 săptămâni marți și joi - ora: 17:30-20:30, sâmbătă - 09:00-12:00. Investiția pentru 4 săptămâni complexe de studii: Până pe 10 iunie - 3990 lei Din 11 iunie - 4490 lei • suport de curs; • coffee-break; • networking calitativ; • acces la GRUP ÎNCHIS; • diplomă de participare; • răspuns la toate întrebările Dvs.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.