20
05 2020
406

Curs online: Școala Contabilului Profesionist

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”. PROGRAM (80% practică și numai 20% teorie) Modulul I- Bazele contabilității (24) • Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară • Caracteristica și clasificarea elementelor contabile • Contul contabil și dubla înregistrare • Organizarea contabilității în cadrul entității • Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale • Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova Modulul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106) Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor • Contabilitatea imobilizărilor necorporale • Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și reparația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională. Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor • Contabilitatea materii prime și materiale de bază • Contabilitatea combustibilului • Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor • Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată - Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor • Contabilitatea mărfurilor • Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului • Contabilitatea numerarului în casierie • Modul de întocmire a Registrului de casă - Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control • Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină • Contabilitatea altor conturi bancare Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor • Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate • Contabilitatea creanțelor bugetului • Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări • Contabilitatea creanțelor ale personalului • Contabilitatea altor creanțe • Semnificația creanțelor compromise Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor • Contabilitatea datoriilor financiare • Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate - Contabilitatea datoriilor comerciale • Semnificația datoriilor compromise • Contabilitatea datoriilor față de personal • Contabilitatea datoriilor privind asigurările • Contabilitatea datoriilor față de buget • Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18 • Semnificația Declarației privind TVA Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare • Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor • Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente • Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar • Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri • Completarea formularelor situațiilor financiare individuale Contabilitatea și raportarea financiară a capitalului propriu • Contabilitatea capitalului social, neînregistrat și prime de capital • Contabilitatea rezervelor • Contabilitatea utilizării profitului net • Reformarea bilanțului Formator: Galina Bădicu, conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef la NANUNA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL; trainer PROACTIVE Consulting. Începe: 15 iunie(3 luni) Luni, miercuri, vineri 14:00-17:00 Investiție: 3990 lei până pe 7 iunie 4490 lei din 8 iunie Detalii: Tel: 079 882 882 Email: consultant@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.