21
03 2017
3054

Curs practic: Contabilitate + resurse umane

Retribuirea muncii si circuitul documentar al angajatilor la intreprindere. Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu, la tema angajaților! Pentru prima dată, în Republica Moldova se organizează un curs de instruire atât pentru managerii de resurse umane, cât și pentru contabili. Acesta va pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților. Înregistrează-te ACUM: goo.gl PROGRAM CURS I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților Formator – Olesea VASCAN, Manager resurse umane - practician, Fondator Recruiters’s Club și Business Trainer.
 • Acte premergătoare angajării de personal și ordinea internă a organizației.
 • Formarea Dosarului complet al noului angajat.
 • Actele necesare pentru perfectarea raporturilor de muncă privind salariații/angajații.
 • Emiterea ordinelor legate de specificul muncii în unitate/organizație.
 • Dispoziții, Procese verbale și acte specifice acțiunilor întreprinse de către angajator sau angajați.
 • Emiterea actelor în procesul de demisionare a angajatului.
 • Documentarea corectă a concedierilor.
II. Calculul și contabilizarea salariului Rodica CUȘMĂUNSĂ - membru al comisiei de certificare al auditorilor; dr. conf. univ.; contabil – șef; Trainer PROACTIVE.
 • Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
 • Drepturi și obligații privind retribuirea muncii.
 • Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
 • Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
 • Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
 • Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
 • Modul de întocmire a dărilor de seamă sociale, medicale şi a impozitului pe venit.
III. Inspectia muncii Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
 • Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
 • Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
 • Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
 • Cuantumul amenzilor.
Rezervă-ți un loc: goo.gl DATA: 30 martie, 4; 6; 11; 13 aprilie 2016, ora 09:00- 13:00. Alte detalii - pro-active.md/contabilitate Contact: 079 882 882; instruiriproactive@gmail.com sau www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.