16
01 2018
884

Curs practic: Contabilitate + resurse umane

Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu - la tema angajaților! Proactive invită la cursul practic despre retribuirea muncii, circuitul documentar și controlul privind nerespectarea legislației muncii. Cursul pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii. Înregistrează-te. PROGRAM CURS I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților - Procesul de recrutare, angajare și încetare a contractului individual de muncă. - Formarea Dosarului complet al noului angajat. - Acte generale: Regulament Intern, Regulament de salarizare. - Operații lunare în administrarea resurselor umane. - Ordine interne, acte, contracte de angajare, concedii și eliberare din funcție. - Securitatea și sănătatea în muncă. - Modificările recente în Legislația muncii. Formator: Marina Şvidki - experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR. II.Calculul și contabilizarea salariului - Actele normative în vigoare, ce reglementează modul de calcul al drepturilor salariale. - Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii. - Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii. - Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale. - Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora. - Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Formator : Rodica Cușmăunsă - membru al comisiei de certificare al auditorilor; dr. conf. univ.; contabil – șef; Trainer PROACTIVE. III.Controlul de stat privind respectarea legislației muncii - Ultimile modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă - Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii; - Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului; - Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM; - Sancțiunile pentru nerespectarea legislației muncii. Formator : Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii Rezervează-ți un loc. Data începerii cursului: 30 ianuarie 2018, în zilele de marți și joi, ora 15:00- 19:00. CONTACT: 079882882; instruiriproactive@gmail.com; www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.