13
11 2019
679

Cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informatic „e-Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită agenții economici interesați de utilizarea Sistemului Informațional Automatizat (SIA) „e-Factura” să se înscrie la unul din cele două cursuri de instruire cu acest generic care vor fi organizate de CTIF la 15 și 29 noiembrie 2019. Cursurile au o durată de patru ore fiecare și vor fi desfășurate la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2. Scopul principal al instruirilor este de a oferi agenților economici care desfășoară activități economico-financiare suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale în format electronic prin intermediul SIA „e-Factura” administrat de CTIF. Amintim că peste 70% din durata instruirilor privind utilizarea SIA „e-Factura” este rezervat exercițiilor practice și 30% – aspectelor teoretice. Acest format oferă participanților la instruiri posibilitatea de a-și consolida abilitățile de utilizare a serviciului „e-Factura” ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile privind prezentarea facturilor fiscale. Mai multe informații despre temele, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice, inclusiv a SIA „e-Factura”, pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF. Agenții economici care doresc să participe la cursurile nominalizate urmează să se înscrie în prealabil în regim online sau la numerele de telefon: 022 822 032, 068669942. În primele zece luni ale anului curent, CTIF a desfășurat 30 cursuri de instruire privind utilizarea SIA „e-Factura” la care au participat 270 de agenți economici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.