28
06 2017
2533

Decontările cu personalul: probleme actuale de contabilitate

ACAP Vă invită la data de 29-30 iunie 2017 la seminar cu genericul: "Decontările cu personalul: probleme actuale de contabilitate" Agenda:
 1. Reglementările legale cu privire la relaţiile angajat – angajator aferent întrebărilor de remunerare a muncii.
 2. Contractul individual de muncă: modul de întocmire şi includerii modificărilor.
 3. Salariul minim. Aplicarea coeficienţilor. Ștatele de personal.
 4. Salariul mediu: modalitatea de calcul, aspectele legale şi economice.
 5. Alte întrebări ce apar în cadrul decontărilor cu personalul.
 6. Particularitățile evidenței și calculării indemnizaţiei de concediu anual. Indemnizaţia pentru concediul neutilizat.
 7. Remunerarea muncii pentru zilele de sărbătoare. Modul de calculare a indemnizaţiei de concediere.
 8. Cheltuielile de reprezentanță: modul de documentare şi reflectare în evidenţa financiară şi în scopuri fiscale.
 9. Particularitățile calculării indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă pentru muncitorii sezonieri, cumularzi şi alte categorii de salariați.
 10. Cheltuieli de delegații: perfectarea documentară, contabilizarea şi reflectarea în evidenţă. Returnarea sumei de avans neutilizată, stingerea datoriei aferent supralimitei cheltuite, reflectarea în evidenţa financiară şi în scopuri fiscale.
 11. . Modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi şi organizaţii în vederea executării lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare, precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrările cu un caracter mobil şi ambulant şi cele executate prin metoda de schimb.
 12. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans.
 13. Aspectele practice cu privire la modul de calculare şi achitare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
Durata seminarului: 18 ore academice Program: aud.445, ACAP, Mitropolit Varlaam 65, mun.Chişinau Data desfăşurării: 29.06.2017 - 30.06.2017 Data prevăzută: 9:00 -17:00 Profesor: Specialişti-practicieni de evidenţă contabilă şi audit, profesori calificaţi din cadrul ACAP, doctori în ştiinţe economice, specialişti ai Casei Nationale de Asigurari Sociale a Republicii Moldova, Inspecției muncii, lectori ACAP Limba: rom Inregistrarea: tel. 022 541421; 022 541495; On-line inrgistrarea: aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.