29
07 2015
1158

Dezvoltare prin formare. Cursuri de instruire oferite de Î.S. „Fiscservinform”

Într-o lume în care tehnologia progresează constant şi pieţele devin tot mai dinamice, este esenţial să ţinem pasul cu schimbările în materie de IT, standarde şi norme. Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat - acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Pentru că cei care beneficiază de o instruire şi o susţinere adecvată în traseul lor profesional aferent sistemelor respective, rămân motivaţi, responsabili în realizarea atribuţiilor deţinute, dar şi mai talentaţi, productivi şi mai bine informaţi. Astfel, în scopul consolidării aptitudinilor utilizatorilor în exploatarea acestor servicii, Î.S. „Fiscservinform” a elaborat un nou program de instruire, furnizând cele mai bune soluţii de dezvoltarea şi formare în acest sens. Ţinem să specificăm că deja au avut loc primele seminare, desfăşurate sub genericul „Servicii Electronice” - destinaţie, avantaje, mod de utilizare”, în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte :
  • Serviciul fiscal electronic „Declaraţie electronică”
  • Serviciul fiscal electronic „e-Factura”
  • Serviciul fiscal electronic „Registrul general electronic al facturilor fiscale”
  • Serviciul fiscal electronic „Contul curent al contribuabilului”
  • Serviciul fiscal electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”
  • Serviciul de raportare electronic „E-Reporting”
Instruirea durează între orele 09.00-16.00 şi include două pauze de cafea, organizate de către Centrul de instruire. Training-urile sunt destinate contabililor şi persoanelor care utilizează serviciile electronice. Respectiv, în rezultatul acestor cursuri participanţii au obţinut cunoştinţe şi abilităţi de exploatare a tuturor oportunităţilor oferite de aceste sisteme. În mod particular accentul a fost pus pe:
  • descrierea procedurii de lucru a interfeţei sistemelor enunţate;
  • prezentarea procesului de eşalonare a proceselor de lucru;
  • exersare practică.
Concomitent, au fost oferite detaliile necesare privind procedura de accesare şi înregistrare pe portalul web servicii.fisc.md şi mecanismul de procedura de obţinere a semnăturii electronice. În plus, cu formatori specializaţi care sunt profesionişti cu experienţă în acest domeniu, cursurile de instruire pe care le prestăm contribuabililor depăşesc partea teoretică, oferind perspective valoroase asupra punerii în aplicare a informaţiei oferite. Prin urmare, participanţii la programul de instruire creat vor beneficia de o formare consecventă şi de calitate ridicată. Experienţele noastre de instruire mixtă şi tehnicile de formare accelerată ajută să atingeţi obiectivele în materie de instruire individuală sau corporativă. Înscrierea la programul de instruire poate fi efectuat apelând numărul de telefon al Centrului de instruire din cadrul Î.S. „Fiscservinform” - (022) 822-032.via | fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.