20
04 2017
1352

Evidenţa contabilă în comerţul exterior

Contabilitatea în comerţul exterior este orientată către problematica contabilă specifică operaţiunilor de import şi export şi cooperare economică internaţională. În acest domeniu, sunt multe întrebări, pe care le au contabilii: documentele specifice operaţiunilor de comerţ exterior, metodele de evaluare a mărfurilor şi altor active exportate şi importate şi a calculării drepturilor de export-import, modalităţile de efectuare a plăţilor în valută străină şi organizarea contabilităţii tranzacțiilor de export-import a bunurilor și serviciilor. Pentru a aduce claritate în înţelegerea acestor subiecte, compania Vioser Consulting sa responsabilizat în organizarea unui curs practic. În calitate de speaker, vom fi onoraţi de Dna Cechina Ecaterina, dr. conf. univ., director-financiar SA Bucuria, care ne va vorbi detaliat despre următoarele subiecte:
  1. Actele ce reglementează activitatea de comerţ exterior
  2. Regimurile vamale ale activității de comerţ exterior
  3. Contabilitatea operaţiunilor de import
  4. Contabilitatea operaţiunilor de export
  5. Contabilitatea operaţiunilor combinate de comerţ exterior
  6. Calculariea TVA aferentă restituirii și reflectarea acesteia în Declarația TVA
  7. Controlul valutar al operaţiunilor de comerţ exterior
Cînd va avea loc cursul? Pe 13 mai, la orele 10:00 pînă la 18:00. Ce trebuie să faceţi ca să vă înregistraţi? Contactaţi-ne la 069 835 556, sau găsiţi mai multe detalii pe: goo.gl

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.