22
11 2019
630

Expert în impozite și taxe. Curs intensiv

Te-ai săturat să plătești impozite? Consideri că sunt prea mari? Vino la cursul "Expert în Impozite & Taxe" și vei plăti mai puține impozite, iar de corectările la dările de seamă, în general, vei uita. Fiscalitatea este unul din domeniile principale din contabilitate. Totodată erorile produse la acest capitol cauzează mult disconfort ulterior. Pentru a vă asigura de corectitudinea dărilor de seamă precum: TVA, IPC18, TL13, TFD19, IRM19, VEN12, BIJ, IVAO15 vă invităm la cursul “Expert în Impozite&Taxe”. Înregistrare Program Ziua I. Taxa pe Valoarea Adăugată - Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova - Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova - Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante TVA şi livrările scutite - Calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile. Modul de reflectare în Declarația TVA - Particularităţile contabilităţii ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA -Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune) - Particularitatile contabilităţii TVA aferentă marfurilor importate. - Modul de reflectare în Declarația TVA -Particularităţile contabilităţii TVA aferentă mărfurilor exportate. -Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA - Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA - Introducerea în circulație a documentului primar cu regim special Aviz de însoțire a mărfii. Norme de reglementare. Structura Avizului de însoțire a mărfii. Drepturile entității în procesul de utilizare a Avizului de însoțire a mărfii. Administrarea. Numărul exemplarelor întocmite. Completarea avizului de însoțire a mărfii Ziua II. Impozitul pe venit reținut din activitatea de întreprinzător. Impozitul pe bunuri imobiliare Particularitățile contabilității impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător: - Caracteristica, clasificarea și calcularea ajustărilor. - Ajustarea veniturilor în scopurile impozitării. - Determinarea cheltuielilor nedeductibile. - Contabilitatea și impozitarea activelor de capital. -Contabilitatea și impozitarea operațiunilor privind pierderea și înlocuirea forțată a activelor. - Calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și contabilitatea ajustărilor aferente operațiilor cu active amortizabile. - Reflectarea ajustărilor privind cheltuielile de reparație ale mijloacelor fixe în scopurile impozitării. -Modul de completare şi prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare Subiecţii impunerii, obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare: - Contabilitatea și calculul impozitului pe bunurile imobiliare. - Contabilitatea și calculul impozitului funciar. -Consecințele fiscale aferente neprezentării în termen a dării de seamă. Ziua III. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată 1. Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii. 2. Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată. 3. Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18, etc. Ziua IV. Taxe locale. Taxe rutiere. Taxe Locale 1.Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale. 2.Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile. 3.Contabilitatea și calculul taxelor locale. 4.Mărimea taxelor locale, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale. 5.Înlesniri la plata taxelor locale. Taxe Rutiere 1. Generalități privind sistemul taxelor rutiere. 2. Obiectul și cotele impunerii cu taxe rutiere. 3. Modul de contabilizare, calculare și achitare a taxei rutiere. 4. Raportarea sumelor taxelor rutiere achitate. Înregistare Formatori: Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef Vulpe E SRL; contabil-șef Competent - Grup SRL, trainer PROACTIVE Consulting. Rodica Danii - director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil-șef Geoship Company SRL; trainer PROACTIVE Consulting. Investiție: 2490 lei până la 5 decembrie; 2790 lei ulterior *Clienții fideli beneficiază de reducere 5% Data: 17,18,19,20 Decembrie 2019; Ora 9:00 - 13:00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 079009300; Email: training@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Lilia Danoi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.