17
06 2019
856

Expert în impozite&taxe

Proactive vă invită la seminarul cu genericul: Expert în Impozite&Taxe Program Ziua I. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată 1. Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii. 2. Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată. 3. Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18 etc. Ziua II. Taxa pe Valoarea Adăugată
 1. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova
 2. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R.Moldova
 3. Aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante
 4. TVA şi livrările scutite
 5. Calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile. Modul de reflectare în Declarația TVA
 6. Particularităţile contabilităţii ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA
 7. Particularităţile contabilităţii TVA aferente diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune)
 8. Particularităţile contabilităţii TVA aferente mărfurilor importate. Modul de reflectare în Declarația TVA
 9. Particularităţile contabilităţii TVA aferente mărfurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA
 10. Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA
 11. Introducerea în circulație a documentului primar cu regim special Aviz de însoțire a mărfii
 12. Norme de reglementare
 13. Structura Avizului de însoțire a mărfii
 14. Drepturile entității în procesul de utilizare a Avizului de însoțire a mărfii
 15. Administrarea
 16. Numărul exemplarelor întocmite
 17. Completarea avizului de însoțire a mărfii
Ziua III. Taxe locale. Taxe rutiere.
 • Taxe Locale
 1. Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale.
 2. Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile.
 3. Contabilitatea și calculul taxelor locale.
 4. Mărimea taxelor locale, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale.
 5. Înlesniri la plata taxelor locale
.
 • Taxe Rutiere
 1. Generalități privind sistemul taxelor rutiere.
 2. Obiectul și cotele impunerii cu taxe rutiere.
 3. Modul de contabilizare, calculare și achitare a taxei rutiere.
 4. Raportarea sumelor taxelor rutiere achitate.
Ziua IV. Impozitul pe venit reținut din activitatea de întreprinzător. Impozitul pe bunuri imobiliare
 • Particularitățile contabilității impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător
 1. Caracteristica, clasificarea și calcularea ajustărilor.
 2. Ajustarea veniturilor în scopurile impozitării.
 3. Determinarea cheltuielilor nedeductibile.
 4. Contabilitatea și impozitarea activelor de capital.
 5. Contabilitatea și impozitarea operațiunilor privind pierderea și înlocuirea forțată a activelor.
 6. Calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și contabilitatea ajustărilor aferente operațiilor cu active amortizabile.
 7. Reflectarea ajustărilor privind cheltuielile de reparație ale mijloacelor fixe în scopurile impozitării.
 • Modul de completare şi prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare
 1. Subiecţii impunerii, obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare
 2. Contabilitatea și calculul impozitului pe bunurile imobiliare.
 3. Contabilitatea și calculul impozitului funciar.
 4. Consecințele fiscale aferente neprezentării în termen a dării de seamă.
Ziua V. Procedura de efectuare a controlului fiscal 1. Tipurile controalelor fiscale, metode şi operaţiuni de organizare şi efectuare a controalelor fiscale 2. Înștiințarea privind inițierea controlului fiscal (controale fiscale planificate, neplanificate, inopinate, cu citarea contribuabilului sau fără etc.) 3. Modalitatea de prezentare la control a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum și oferirea accesului la sistemul electronic de contabilitate 4. Tehnicile de efectuare a controlului fiscal (în dependență de tipul obligației fiscale se va verifica: inventarierea activelor, persoanelor angajate, verificarea respectării regulamentului privind aplicarea MCC, contrapunerea datelor din dările fiscale cu contabilitatea, verificarea prin contrapunere a tranzacțiilor, metode și surse indirecte de estimare a obligației fiscale etc.) 5. Estimarea obligației fiscale prin metode și surse indirecte 6. Constatarea indicilor de infracțiune (evaziune fiscală) urmare a controalelor fiscale (Instrucțiunii privind modul de constatare a infracțiunilor, aprobată prin Ordinul SFS nr 145 din 29 martie 2019) 7. Procedura de depunere a dezacordului cu argumentarea documentară respectivă 8. Examinarea cazului de încălcare a legislaţiei și adoptarea Deciziei pe marginea încălcărilor constatate 9. Alte situaţii / aspecte care pot apărea în cadrul controlului fiscal Înregistare Formatori:
 • Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef Vulpe E SRL; contabil-șef Competent - Grup SRL, trainer PROACTIVE Consulting.
 • Rodica Danii - Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil-șef Geoship Company SRL; trainer PROACTIVE Consulting.
 • Roman Vieru - Invitat din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Inspector principal, Direcţia control fiscal
Investiție: 2500 lei Data: 17 - 21 iunie 2019, ora 9:00 - 13:00; Locație: PROACTIVE, str. M.Varlaam 65, of.330, etajul 3 (clădirea Moldagroconstrucția); Tel. 078693000; Email: contabil@pro-active.md; Web: www.pro-active.md; Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.