25
03 2015
712

Fundația Soros-Moldova anunță un concurs de acordare a unui grant pentru monitorizarea respectării drepturilor omului

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției.

Domeniul specific de intervenție al grantului oferit se referă la depistarea şi prevenirea abuzurilor, încălcărilor şi acțiunilor arbitrare comise de organele de urmărire penală în cadrul măsurii procesual-penale de reținere.

Această iniţiativă se încadrează şi corespunde activităţilor din Strategia Programului de Drept al Fundaţiei Soros- Moldova, prevede împuternicirea reprezentanţilor societăţii civile în monitorizarea şi promovarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova cu susţinerea intervenţiilor concrete pe domenii specifice, prin activităţi de documentare şi advocacy la nivel naţional şi internaţional.

CONTEXT

Dreptul la libertate şi siguranţă personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuși, acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în cazurile şi în modul stabilit de lege, cu respectarea garanţiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate, precum dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la tăcere, dreptul la traducător, dreptul la asistență medicală etc. Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei nu este una ocazională în Republica Moldova. Aceasta încă reprezintă un fenomen sistemic şi continuu.

Actualmente, instituţiile internaţionale şi europene îndeamnă insistent Republica Moldova să-şi reformeze sistemul de justiţie, inclusiv sistemul justiției penale. De asemenea, Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru 2011-2016 prevede în mod expres consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului justiției penale.

În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a inițiat implementarea proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal. Proiectul are drept scop adoptarea şi instituţionalizarea de către actorii justiției penale a unor practici de motivare a deciziilor privind aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv reţinerea şi arestarea preventivă, în conformitate cu standardele internaționale și legislația CtEDO.

Grupul de experți al Proiectului a elaborat un ghid practic pentru organizaţiile neguvernamentale, care oferă informații și sugestii privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției. Ghidul este structurat în câteva compartimente și sugerează idei pentru o serie de aspecte legate de procesul de monitorizare. Sugestiile oferite sunt mai degrabă niște bune practici care pot fi adaptate la necesitățile și obiectivele contextului specific, decât o serie de reguli care urmează a fi urmate cu strictețe în fiecare caz/situație în parte.

OBIECTIVUL GENERAL: Susținerea proiectelor și iniţiativelor care au drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reţinute şi deținute în custodia poliției pe perioada reținerii penale, adică timp de 72 de ore de la momentul privării (de facto sau în baza unui temei legal) de libertate de către poliție.

Monitorizarea este o componentă vitală pentru a asigura că drepturile omului sunt respectate, iar încălcările acestor drepturi sunt depistate, remediate și prevenite. Obiectivul de bază al acestei activități este de a testa instrumentele de monitorizare propuse în Ghidul de monitorizare a drepturilor persoanei reținute și de a pregăti un raport de monitorizare cu recomandări pentru îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor procesuale la etapa reținerii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale (asociaţiile obşteşti) active în domeniul drepturilor omului, cu experiență de minimum 3 ani în monitorizare și advocacy.

Condițiile detaliate ale concursului pot fi găsite aicisoros.md

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 20 aprilie 2015, ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 022 270031, fax 022 270507, Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect în cadrul Programului de Drept (mcogalniceanu@soros.md).

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.