02
11 2018
506

Gestiunea Finanțelor. Indicatori și decizii financiare

Misiunea seminarului - dezvoltarea logicii economice, prin studierea şi aprecierea veniturilor, performanțelor, poziției financiare, a fluxurilor de numerar și a riscurilor la nivel de entitate. Din punct de vedere practic, conținutul cursului oferă participantului metodologia și instrumentele necesare configurării și conducerii afacerilor pe baze corecte, asigurând comportamente de succes prin crearea și adăugarea de valoare. De ce trebuie să participi la seminar? Pentru că: - ai posibilitatea să completezi cunoștințele teoretice şi practice din domeniul analizei situațiilor financiare; - înveți cum să elaborezi Nota Explicativă; - ai contact direct cu specialiști din domeniul analizei şi evaluării entităților, angajați în firme şi instituții financiar-bancare; - faci schimb de idei la teme interesante din practica autohtonă; - participi la realizarea de studii şi cercetări în domeniul economic. Rezervează-ți un loc. Pentru cine este acest seminar? Pentru specialiști din companii, practicieni, contabili, contabili-șefi, studenți, cadre didactice, etc. Program - Analiza situației de profit și pierdere - Analiza bilanțului - Analiza situației fluxurilor de numerar - Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate - Analiza riscurilor entității - Elaborarea notei explicative și luarea deciziilor. Expert: Muntean Neli, analist financiar; doctor în economie, specialitatea: contabilitate, audit și analiză economică; prodecan facultatea ”Contabilitate” al ASEM. Investiție: 1590 lei Data: 30 noiembrie 2018 Contacte: Cătăliana - 078693000; contabil@pro-active.md; http://bit.ly/gestiunea_fin

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.