07
11 2014
1947

În premieră! Un nou format de instruire pentru contribuabili

În scopul optimizării proceselor de organizare a întregului act de administrare fiscală şi pentru a crea un sistem de colaborare favorabil, uşor accesibil între SFS şi contribuabili, organul fiscal în asociere cu PP „Monitorul Fiscal FISC.md - organizează un ciclu de seminare instructive în contextul cerințelor de ultimă oră cu privire la modernizarea serviciului public. În acest mod, profesioniştii practicieni din cadrul SFS, Asociația Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova „ AO Ecofin Consult”, Asociația contabililor și auditorilor profesioniști din Republica Moldova (ACAP), precum şi autorii PP „Monitorul Fiscal FISC.md” vor oferi participanţilor consultaţii calitative referitoare la noile acte normative contabile, reglementările contabile existente, neconcordanţele între noţiunile utilizate în actele normative contabile noi şi cele existente, corectitudinea completării declaraţiilor fiscale, modificările privind reţinerea impozitului pe venit, administrarea impozitelor şi a TVA. Astfel la 17 noiembrie 2014 este planificat un seminar, care va avea loc în incinta IFS pe mun. Bălți cu participarea contribuabililor și funcționarilor fiscali din următoarele raioane: Bălți, Rîșcani, Drochia, Florești, Sîngerei. De asemenea, la 20 noiembrie 2014 este planificată desfășurarea seminarului la Comrat cu participarea contribuabililor și funcționarilor fiscali din următoarelor raioane: Comrat, Vulcănești, Ciadîr- Lunga, Taraclia . Participanţii la seminar vor avea posibilitatea de a adresa întrebări moderatorilor pe subiecte economico-fiscale, la care vor obţine răspunsuri autentice şi consultaţiile necesare. Respectiv, prin aceasta Serviciul Fiscal de Stat urmăreşte consultarea persoanelor fizice şi juridice pentru a institui procese de conlucrare cu SFS definite în mod clar şi standardizat. Concomitent la seminare va fi posibil abonarea la PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, obiectivul principal al căreia este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia în vigoare. În acest context vă informăm că, seminarele sunt preconizate pentru a îndemna contribuabilii să se implice activ în dialogul „de la egal la egal” cu SFS, să se conformeze benevol la declararea şi achitarea obligaţiunilor fiscale şi în acest mod să sporească gradul de credibilitate aferent administraţiei fiscale. Prin aplicarea acestui mecanism de instruire sub o nouă formă, SFS exprimă încrederea că contribuabilul va activa respectând legislaţia în vigoare şi îşi va onora obligaţiile faţă de stat, contribuind astfel la prosperarea ţării. Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Centrul Unic de Apel al SFS, la numărul de telefon 0 8000 1525 sau vizitaţi site-ul monitorul.fisc.md .

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.