06
01 2021
540

Închiderea anului 2020: Amortizarea în scopuri fiscale & VEN12 și situațiile financiare

În cadrul acestui seminar, ne propunem să răspundem principalelor provocări cu care se confruntă contabilii odată cu demararea lucrărilor de închidere a anului.

Subiectele propuse în cadrul seminarului vor fi abordate din prisma a trei arii de interes:

 • Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
 • Modul de ajustare a veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
 • Algoritmul de întocmire a Situațiilor financiare.

PROGRAM:

1. Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 • Acte normative care reglementează calculul amortizării fiscale a mijloacelor fixe;
 • Reguli de trecere de la metoda veche la cea nouă de calcul al amortizării (model);
 • Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe proprii;
 • Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractelor de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat etc.;
 • Determinarea rezultatului fiscal ca urmare a ieșirii mijloacelor fixe;
 • Completarea Registrului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale.
2. Modul de ajustare a veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale, completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
 • Aspecte practice privind ajustarea fiscală a veniturilor (impozabile și neimpozabile);
 • Specificul ajustării fiscale a cheltuielilor (deductibile și nedeductibile);
 • Facilități fiscale aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
 • Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12): interpretări eronate și recomandări.
3. Algoritmul de întocmire a Situațiilor financiare
 • Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Erorile tipice și modul de corectare ale acestora;
 • Modul de completare a Situațiilor financiare: erori frecvente și recomandări (studiu de caz)i;
 • Reformarea Bilanțului.

În cadrul seminarului vor fi prezentate numeroase exemple practice, iar aspectele problematice vor fi explicate în baza studiilor de caz.

Traineri:

Rodica Danii - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.
Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef la mai multe companii; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Pentru cine este destinat seminarul?

Contabili începători și profesioniști, directori financiari, administratori de companie.

 

Data evenimentului: 20, 21 și 22 ianuarie, ora 10:00 – 14:00

Locație: online

Înregistrează-te aici

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.