04
10 2019
651

Instruirile specialiștilor în finanțe publice privind executarea bugetului în autoritățile publice locale și centrale continuă

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță că, în perioadele 7 – 9 octombrie și 15 – 17 octombrie, va organiza următoarele două cursuri de instruiri privind executarea bugetului în autoritățile publice și utilizarea modulelor respective ale Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP). Cursurile sunt destinate specialiștilor începători în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și, respectiv, din cadrul autorităților publice centrale. Primul curs din noul ciclu de instruiri privind executarea bugetului în autoritățile publice a fost desfășurat de către CTIF în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2019. La el au participat specialiști în finanțe publice din 13 direcții și instituții de învățământ. La încheierea instruirilor, o bună parte din participanți au remarcat că accentul a fost pus pe specificul executării bugetului în instituțiile de învățământ și pe exercițiile practice de utilizare a sistemului SIGFP. Noul ciclu de instruiri privind executarea bugetului și utilizarea modulelor respective ale SIGFP include încă cinci cursuri pentru specialiștii în finanțe publice, cu funcții de execuție, din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și doi, precum și din cadrul autorităților publice centrale. Ele se vor desfășura în perioada 21 octombrie – 11 noiembrie 2019 și vor fi moderate de experți în domeniu și formatori ai CTIF. Toate cursurile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor. Programul instruirilor cuprinde atât aspecte teoretice, cât și practice privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național, managementul executării acestor bugete, managementul încasărilor, a angajamentelor și a plăților, raportarea bugetară, precum și utilizarea modulului E-docplat al sistemului SIGFP administrat de către CTIF. Doritorii de a participa la aceste cursuri urmează să se înregistreze on-line. Mai multe informații despre desfășurarea cursurilor respective pot fi obținute la Centrul de instruire în finanțe al CTIF, la numerele de telefon: 022 822 032, 068669942. Cursurile de instruire sunt organizate de CTIF în conformitate cu Programul de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor.


via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.